Piątek

Seminaria

Każda sesja AMD zaczyna się od piątkowego konwersatorium, poświęconego różnorodnym zagadnieniom związanych z polską polityką zagraniczną oraz wyzwań dla dyplomacji wobec współczesnego świata. Na seminariach z uczestnikami AMD spotykają się dyplomaci, wybitni eksperci oraz przedstawiciele think-tanków, by przez 90 minut otwarcie dyskutować o bieżących wydarzeniach i odpowiadać na pytania studentów.

Sobota

Sesja Główna

Główne spotkania w ramach Akademii Młodych Dyplomatów odbywają się w soboty, na które zapraszani są wybitni politycy, dyplomaci, a także przedstawiciele świata nauki. Dzięki wykładom oraz sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy AMD mają niepowtarzalną okazję, by dowiedzieć się więcej o kulisach pracy gości specjalnych oraz skorzystać z ich szerokiej, specjalistycznej wiedzy.

Specjalizacje AMD – Laboratorium Umiejętności

Oprócz sesji głównej, w czasie każdego zjazdu AMD 5 godzin poświęconych jest na szlifowanie praktycznych umiejętności w ramach warsztatów specjalizacyjnych (specjalizacje: Polska Służba Zagraniczna, International Organizations, International Security). Wyróżniającą cechą AMD jest połączenie teorii i praktyki, dopasowanych do tematyki danej specjalizacji.

Sunday

Zajęcia dodatkowe

Interaktywne zajęcia z udziałem ekspertów, prowadzone w małych grupach, co pozwala na osobisty kontakt ze słuchaczami. Goście ze świata biznesu, instytucji polskich oraz europejskich dzielą się swoim doświadczeniem poprzez dyskusje, warsztaty i symulacje.

Additional activities

Wizyty Studyjne

Dla chętnych przygotowaliśmy program wizyt studyjnych w ambasadach oraz siedzibach organizacji międzynarodowych w Warszawie. Podczas wizyt uczestnicy mają okazję poznać różne style dyplomacji, założenia polityki zagranicznej danego państwa, a także dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca dyplomaty lub pracownika organizacji międzynarodowej.

 

Podstawy języka polskiego

Celem  odbywających się w niedziele zajęć jest wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje językowe oraz przedstawienie polskich zwyczajów. Dzięki temu będą oni mogli pełniej wykorzystać czas spędzony w Polsce i Warszawie. Zajęcia oferowane są w specjalnej cenie dla słuchaczy AMD.