Piątek

Seminaria

Każda sesja AMD zaczyna się od piątkowego konwersatorium, poświęconego różnorodnym zagadnieniom związanych z polską polityką zagraniczną oraz wyzwań dla dyplomacji wobec współczesnego świata. Na seminariach z uczestnikami AMD spotykają się dyplomaci, wybitni eksperci oraz przedstawiciele think-tanków, by przez 90 minut otwarcie dyskutować o bieżących wydarzeniach i odpowiadać na pytania studentów.

Wizyty Studyjne

Dla chętnych przygotowaliśmy program wizyt studyjnych w ambasadach oraz siedzibach organizacji międzynarodowych w Warszawie. Podczas wizyt uczestnicy mają okazję poznać różne style dyplomacji, założenia polityki zagranicznej danego państwa, a także dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca dyplomaty lub pracownika organizacji międzynarodowej.

Sobota

Sesja Główna

Główne spotkania w ramach Akademii Młodych Dyplomatów odbywają się w soboty, na które zapraszani są wybitni politycy, dyplomaci, a także przedstawiciele świata nauki. Dzięki wykładom oraz sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy AMD mają niepowtarzalną okazję, by dowiedzieć się więcej o kulisach pracy gości specjalnych oraz skorzystać z ich szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Na Akademii regularnie wykładają: prof. Hanna Suchocka, MEP Michał Boni, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Norman Davies, prof. Jerzy Buzek, prof. Danuta Huebner, Prezydent Micheil Saakaszwili.

Specjalizacje AMD – Dyplomacja w Praktyce – Laboratorium Umiejętności

Oprócz sesji głównej, w czasie każdego zjazdu AMD 5 godzin poświęconych jest na szlifowanie praktycznych umiejętności w ramach warsztatów z cyklów Dyplomacja w Praktyce i Laboratorium Umiejętności oraz zajęć specjalizacyjnych (specjalizacje: Polska Służba Zagraniczna, International Organizations, International Security). Wyróżniającą cechą AMD jest połączenie teorii i praktyki, dopasowanych do tematyki danej specjalizacji.

Sunday

Extracurricular classes

Extracurricular classes and workshops are conducted by officials working in public administration, Polish diplomacy and European institutions, who share with students of AYD their experience in preparing and successfully passing the recruitment process of various institutions. Trainers lead discussions on current affair related to entrance exams and assist participants by providing supplementary materials and practice tests for exam preparation.