By aplikować na stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, wypełnij formularz dostępny poniżej. Pamiętaj o przesłaniu na adres  fkp_scholarships@diplomats.pl następujących dokumentów (bez nich aplikacja będzie nieważna):

  • List motywacyjny

  • Życiorys

  • Średnia ocen za ostatni rozliczony semestr (podpisana i opieczętowana przez uczelnię) z planowaną datą ukończenia studiów

  • 2 listy rekomendacyjne (jeden z nich musi być podpisany przez przedstawiciela macierzystej uczelni kandydata).

Ważne: obywatelstwo polskie nie jest wymagane.
Termin nadsylania zgłoszeń stypendialnych w I turze upływa 31 maja 2017.
Aplikacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach zostanie przesłana do 19 czerwca 2017.

Casimir Pulaski Foundation Scholarships for AYD 14 | AMD XIV Stypendia Fundacji Kazimierza Pułaskiego

Personal information/Dane personalne 

Residence address/Adres zamieszkania

Education/Wykształcenie

Experience/Doświadczenie

Language skills/Znajomość języków obcych

Specialization/Specjalizacja

In case of admission to the Academy of young Diplomats program I hereby express my consent for my personal data included in this application along with attached photograph to be processed by the EAD for the purpose of 14th AYD recruitment and organization / W przypadku przyjęcia na program Akademia Młodych Dyplomatów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacji oraz organizacji programu.