By aplikować na stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, wypełnij formularz dostępny poniżej. Pamiętaj o przesłaniu na adres  fkp_scholarships@diplomats.pl następujących dokumentów (bez nich aplikacja będzie nieważna):

  • List motywacyjny

  • Życiorys

  • Średnia ocen za ostatni rozliczony semestr (podpisana i opieczętowana przez uczelnię) z planowaną datą ukończenia studiów

  • 2 listy rekomendacyjne (jeden z nich musi być podpisany przez przedstawiciela macierzystej uczelni kandydata).

Ważne: obywatelstwo polskie nie jest wymagane.
Termin nadsylania zgłoszeń stypendialnych w I turze upływa 31 maja 2017.
Aplikacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach zostanie przesłana do 19 czerwca 2017.

We are sorry, the deadline for Pulaski Foundation scholarships applications is past due.

Please check www.diplomats.pl for our other courses and opportunities.