Personal information/Dane personalne 

Please upload you photo (color, passport size), *.jpg | *.png file format/Proszę załączyć kolorową fotografię paszportową/legitymacyjną w formacie *.jpg lub *.png

Residence address/Adres zamieszkania

Education/Wykształcenie

Experience/Doświadczenie

Language skills/Znajomość języków obcych

Specialization/Specjalizacja

In case of admission to the Academy of young Diplomats program I hereby express my consent for my personal data included in this application along with attached photograph to be processed by the EAD for the purpose of 14th AYD recruitment and organization / W przypadku przyjęcia na program Akademia Młodych Dyplomatów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacji oraz organizacji programu.