Przemówienia okazyjne

Szkolenie przygotowujące do profesjonalnego przygotowywania i wygłaszania gratulacji, podziękowań, toastów, kondolencji.

Categories

Przemówienia Okazyjne

Toasty, gratulacje i podziękowania bez tajemnic.

Opis

Szkolenie jest dedykowane osobom, które w swoim życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z potrzebą wygłaszania krótszych lub dłuższych form wypowiedzi, takich jak przemówienia, toasty, gratulacje. Horacy powiedział że: „Dobra mowa musi sprawić przyjemność słuchaczom i im służyć”.

 Program szkolenia:

 • emisja głosu: techniki mówienia i pracy nad własnym aparatem mowy
 • mowa ciała: jakich gestów unikać, co robić z rękami jak stać prawidłowo aby
 • wystąpienia: podziękowani, gratulacje, toasty, życzenia; kompozycja, cechy charakterystyczne
 • zwroty: kompendium praktycznych zwrotów, kiedy używać cytatów i aforyzmów
 • trudne sytuacje: nagłe wystąpienie, gafa, złośliwe komentarze i toasty, podziękowania
 • kondolencje

 Grupa Docelowa:

Zanikająca sztuka oracji jest w dzisiejszych czasach bardzo pożądaną umiejętnością. Częste zmiany miejsca pracy i zamieszkania, praca wymagająca nawiązywania i podtrzymywania kontaktów wymusza dbanie o jakość i elegancję różnych form wypowiedzi. Cześć z nich jest wygłaszana tylko okazyjnie, jednak wygłoszone prawidłowo potrafią zadecydować o powodzeniu w biznesie lub dalszej karierze. Szkolenie dedykowane przede wszystkim prezesom, dyrektorom, menedżerom i kierownikom zespołów, oraz wszystkim, którzy chcą poprawić swój warsztat oratorski.

Metodyka:

Szkolenie nastawione jest na praktyczne umiejętności, pomija w swoim zakresie banały i „oczywiste oczywistości”, ma na celu poprawę warsztatu krasomówczego słuchacza. Poprzez ćwiczenia, praktyczne przykłady i gotowe szablony słuchacz będzie potrafił zmierzyć się z trudną sztuką okazyjnej oracji.

Cel szkolenia:

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę dzięki której z łatwością będą mogli tworzyć konkretne i porywające gratulacje, toasty i podziękowania.
 • Poprawa zdolności wymowy i poznanie sposobów jej doskonalenia
 • Oswojenie z publicznym wystąpieniami

Efekty szkolenia:

 • uczestnik zdaje sobie sprawę z fundamentalnej roli dykcji i emisji głosu w procesie mówienia
 • słuchacz zna podstawowe gesty i postawy, które są odbierane pozytywnie lub negatywnie
 • słuchacz potrafi przygotować się na nagłe i niespodziewane wystąpienie
 • potrafi skonkretyzować cel i treść swojej wypowiedzi
 • słuchacz potrafi skomponować gratulacje, toasty, podziękowania
 • umiejętność wykorzystywania ozdobników słownych

Atuty

 • prestiżowa Akademia, skupiając w swoich szeregach wybitnych przedstawicieli polskiej dyplomacji
 • trenerzy z wieloletnim stażem pracy i praktyczną wiedzą
 • zajęcia w centrum Warszawy (blisko metra Politechnika)
 • nowoczesne sale treningowe i autorskie programy nauczania
 • indywidualne konsultacje z trenerem
 • certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji
 • pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
 • przerwy kawowe

Praca nad poprawą swojej „higieny mowy” wymaga wielu ćwiczeń. Dlatego każdy słuchacz na zakończenie szkolenia otrzyma skrypt treningowy zawierający przykładowy harmonogram i zestaw ćwiczeń mający na celu poprawę funkcjonowania swojego aparatu wymowy.

Szkolenia dla firm

Oferta indywidualnie zaprojektowanych szkoleń, cykli szkoleniowy i usług doradczych przeznaczonych dla biznesu i instytucji publicznych.