Aplikacja dyplomatyczno-konsularna - kurs przygotowawczy (online webinar)

aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna: Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH I WEBINARÓW

START:
26 września, 2020
DURATION:
2 dni

INSTRUCTORS:

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

kurs przygotowawczy (online webinar)

„Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” to szkolenie skierowane do osób zainteresowanych pracą w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polski. Kurs jest idealną opcją dla przyszłych pracowników centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek dyplomatycznych (ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów). Jego formuła pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację, a także na konkretne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (organizowane zgodnie z ustawą o służbie cywilnej). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych po rozpoczęciu pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polski.

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy – głównie obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języków obcych. Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na kursie otrzymasz informacje na temat:

 • struktury organizacyjnej MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa;

 • przebiegu procedur rekrutacyjnych z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatów i praktyczne aspekty procesu selekcji;

 • poszczególnych części egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną z uwzględnieniem:

  • sprawdzianu wiedzy ogólnej,
  • sprawdzianu umiejętności,
  • assessment centre – badania kompetencji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej;
 • materiałów przydatnych w samodzielnej nauce;

 • przykładowych testów;

 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Podczas warsztatów zapoznasz się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Dzień 1

 1. Specyfika pracy w korpusie dyplomatyczno-konsularnym.

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – przygotowanie do pracy w polskiej służbie zagranicznej i omówienie aktualnej procedury konkursowej.

 3. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – test wiedzy (jak się przygotować, przykładowe materiały, testy próbne).

 4. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – rozmowa kwalifikacyjna (symulacja rozmowy, na co zwrócić uwagę, jak radzić sobie ze stresem).

Dzień 2

 1. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – test umiejętności (przykładowe testy, techniki rozwiązywania).

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – assessment centre (na czym polega, przykłady, na co zwrócić uwagę).

 • pakiet materiałów szkoleniowych, w tym testów próbnych, opracowanych na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczenia szkoleniowego prowadzącego zajęcia; testy obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego;

 • listę lektur pomagających przegotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej;

 • przykładowe testy umiejętności oraz scenariusze assessment centre (badanie kompetencji);

 • Certyfikat EAD, poświadczający odbycie szkolenia.

2 dni / 12 godzin dydaktycznych

sobota i niedziela

Po zakończeniu szkolenia ”Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” otrzymasz Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 690 zł (zw. z VAT) / 2 dni szkolenia

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: PKO BP
nr rachunku: 78 1020 1068 0000 1002 0170 6936
SWIFT: B PKO PL PW
IBAN: 78 1020 1068 0000 1002 0170 6936

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP