fbpx

Komunikacja i negocjacje międzykulturowe (Afryka, Azja)

INSTRUCTORS:

Malwina Bakalarska
Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Cele i korzyści:

Szkolenie ma umożliwić uczestnikom sprawne poruszanie się po zagadnieniach wielokulturowości w odniesieniu do kultur afrykańskich i azjatyckich. Wiedza oraz umiejętności, jakie zostaną wyniesione z zajęć teoretycznych i praktycznych będzie odniesiona do cech europejskich kultur narodowych. Ta perspektywa porównawcza pozwoli w szybszy sposób zaaplikować wiedzę w praktyce.

Obszar tematyczny:

  •  Wstęp do teorii komunikacji międzykulturowej

  • Normy, wartości, światopogląd, religie – przegląd podstawowych założeń w poszczególnych kręgach kulturowych

  • Stereotypy, kalki i ich przezwyciężanie

  • Polacy oczami Afrykanów i Azjatów

  • Słowa, które budują, czyli siła komunikacji werbalnej

  • Gesty, które gubią, czyli siła oddziaływania komunikacji niewerbalnej

  • Standardy zdalnej komunikacji międzykulturowej (telefon, e-mail, komunikatory internetowe) w odniesieniu do hierarchii, płci i pozycji zawodowo-społecznej

  • Etykieta spotkań w danych kulturach i w kontekście wybranych branży

Metodologia: Wykład, ćwiczenia praktyczne w parach, grupowe scenki symulacyjne

Trener: 

Dr Malwina Bakalarska – specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych. W praktyce trenerskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 15 lat pracy praktycznej w międzynarodowym środowisku oraz 10 lat poświęconym na badania naukowe  (PAN) wśród kultur pozaeuropejskich. Dzięki tysiącom godzin spędzonych na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów  z przedstawicielami kultur afrykańskich i azjatyckich, a następnie przepisywaniu przebiegu rozmów i analizie głosu posiadła unikatową wiedzę i praktyczne wyczucie w kwestiach werbalnej komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie opiera na indywidualnej analizie  potrzeb szkoleniowych klienta  z użyciem jakościowych narzędzi socjologicznych. Była autorką programów studiów podyplomowych z w/w zakresu, w tym m.in. dla  Polskiej Straży Granicznej.  Indeksowana w polskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.

TOP