Komunikacja i negocjacje międzykulturowe (Afryka, Azja)

INSTRUCTORS:

Malwina Bakalarska
Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Cele i korzyści:

Szkolenie ma umożliwić uczestnikom sprawne poruszanie się po zagadnieniach wielokulturowości w odniesieniu do kultur afrykańskich i azjatyckich. Wiedza oraz umiejętności, jakie zostaną wyniesione z zajęć teoretycznych i praktycznych będzie odniesiona do cech europejskich kultur narodowych. Ta perspektywa porównawcza pozwoli w szybszy sposób zaaplikować wiedzę w praktyce.

Obszar tematyczny:

  •  Wstęp do teorii komunikacji międzykulturowej

  • Normy, wartości, światopogląd, religie – przegląd podstawowych założeń w poszczególnych kręgach kulturowych

  • Stereotypy, kalki i ich przezwyciężanie

  • Polacy oczami Afrykanów i Azjatów

  • Słowa, które budują, czyli siła komunikacji werbalnej

  • Gesty, które gubią, czyli siła oddziaływania komunikacji niewerbalnej

  • Standardy zdalnej komunikacji międzykulturowej (telefon, e-mail, komunikatory internetowe) w odniesieniu do hierarchii, płci i pozycji zawodowo-społecznej

  • Etykieta spotkań w danych kulturach i w kontekście wybranych branży

Metodologia: Wykład, ćwiczenia praktyczne w parach, grupowe scenki symulacyjne

Trener: 

Dr Malwina Bakalarska – specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych. W praktyce trenerskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 15 lat pracy praktycznej w międzynarodowym środowisku oraz 10 lat poświęconym na badania naukowe  (PAN) wśród kultur pozaeuropejskich. Dzięki tysiącom godzin spędzonych na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów  z przedstawicielami kultur afrykańskich i azjatyckich, a następnie przepisywaniu przebiegu rozmów i analizie głosu posiadła unikatową wiedzę i praktyczne wyczucie w kwestiach werbalnej komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie opiera na indywidualnej analizie  potrzeb szkoleniowych klienta  z użyciem jakościowych narzędzi socjologicznych. Była autorką programów studiów podyplomowych z w/w zakresu, w tym m.in. dla  Polskiej Straży Granicznej.  Indeksowana w polskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP