Kurs języka francuskiego

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje kurs nauki języka francuskiego. Dzięki uczestniczeniu w kursie można zdobyć wiedzę i umiejętności językowe pomagające w komunikacji w codziennym życiu.

Kurs języka francuskiego

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje kurs nauki języka francuskiego. Dzięki uczestniczeniu w kursie można zdobyć wiedzę i umiejętności językowe pomagające w komunikacji w codziennym życiu i bardziej skomplikowanych czynnościach. Kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów z wieloletnią praktyką w nauce języków. Kurs obejmuje słownictwo o tematyce biznesowej, społecznej, informacyjnej, prasowej, dyplomatycznej i ekonomicznej oraz pomaga w nauce podstawowych zwrotów ułatwiających komunikację i poznawanie nowych ludzi.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o 16.45 w lokalizacji niedaleko centrum. Zajęcia są prowadzone w niewielkich grupach by zapewnić możliwie najwyższy poziom. Lektorzy prowadzący zajęcia wykazują się zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do słuchacza. Nowoczesne metody nauczania pozwalają zdobyć szeroką wiedzę lingwistyczną z zakresu gramatyki i słownictwa oraz nabrać śmiałości w wypowiadaniu się.