Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich .

REGULAMIN

START:
Maj 23, 2016
DURATION:
1 dzień

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli  administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich . Celem warsztatu jest poprawienie jakości współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pracowników na niższych szczeblach administracji. Uczestnicy szkolenia otrzymują  niezbędną wiedzę na temat  procesów decyzyjnych  w Unii Europejskiej od strony praktycznej, na styku lobbingu i spotkań roboczych, wspartą  wiedzą z zakresu savoir vivre  spotkań roboczych oficjalnych i nieoficjalnych.

Program:
 
Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz osób z długoletnią praktyką pracy w instytucjach międzynarodowych i zawiera następujące elementy:
  • Traktat Lizboński – wielopłaszczyznowość współpracy w Unii Europejskiej
  • Główne instytucje w systemie legislacyjnym Unii Europejskiej – Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament
  • Rola Komitetu Regionów Unii Europejskiej
  • Lobbing w Unii Europejskiej – współudział Parlamentu Europejskiego
  • Komunikowanie na szczeblu międzynarodowym i zwyczaje panujące w krajach UE
  • Savoir vivre kontaktów na szczeblu roboczym – praktyka kontaktów na szczeblu roboczym
  • Przewodzenie spotkaniom wielostronnym z wykorzystaniem agendy

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej oraz dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

Trener:

Piotr Dzwonek – Kierownik Referatu ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych od września 2009 roku. W trakcie swojego pobytu w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej zajmował się Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE (WPZiB). W ramach Wydziału ds. EPBiO (od września 2008 do końca sierpnia 2009 był jego Kierownikiem), pełnił funkcję NICOLAIDIS – merytoryczne wsparcie dla Stałego Przedstawiciela RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC). Od maja 2009 pełnił funkcję zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC).

Koszt udziału w szkoleniu:
550 PLN brutto

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące szkolenia udziela Bartosz Grzeszczuk, tel. 22 378 11 97, email: bgrzeszczuk[at]diplomats.pl

Koszt 550 PLN brutto

REJESTRACJA