Prowadzenie Spotkań Online (online webinar)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
16 kwietnia, 2020
DURATION:
6 Godzin

INSTRUCTORS:

Dorota Kabat
Trener biznesu

Prowadzenie spotkań

Prowadzenie spotkań:

ZAŁOŻENIA:
▪ Uczymy jak zaplanować i przeprowadzić efektywne spotkanie online.
▪ Koniec z jałowymi dyskusjami, nieprzygotowanymi prowadzącymi i nadmiarowym składem osobowym.
ORGANIZACJA TO PODSTAWA
▪ Uczymy planowania skutecznych spotkań online. Wyjaśniamy jak formułować realne cele i opracowywać odpowiednią agendę, kogo koniecznie zaprosić
(a komu odmówić udziału), jak zadbać o komfort spotkania online i pomocne materiały.
WSZYSTKO W RĘKACH PROWADZĄCEGO
▪ Rozwijamy kompetencje związane z prowadzeniem spotkań: kierowaniem jego przebiegiem, prowadzeniem dyskusji online, motywowaniem
uczestników do aktywności i podejmowania decyzji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA :
▪ Organizacja spotkania online – zdefiniowanie czynników efektywności
▪ Rodzaje spotkań i ich cele – sporządzenie agendy.
▪ Klucz doboru uczestników spotkania online i przygotowanie zaproszenia (treść, forma).
▪ Prowadzenie spotkania online – warsztat koniecznych umiejętności:
▪ technikalia i zarządzanie prelegentami, kierowanie dyskusją, budowanie przyjaznego klimatu spotkania, motywowanie do podejmowania decyzji,
kontrola czasu.
▪ Rozwiązywanie trudnych sytuacji: awarie i problemy techniczne, trudne zachowania uczestników.
METODA PRACY: zdalna klasa, czas trwania 3 godziny.
DOWOLNA LOKALIZACJA
▪ Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online przebywając w dowolnej lokalizacji: w miejscu pracy lub w domu. Korzystają przy tym z własnego sprzętu:
komputera z dostępem do Internetu z mikrofonem, głośnikami i kamerą – dobrze sprawdzi się laptop.
POŁĄCZENIE TESTOWE
▪ Przed szkoleniem w tej formie przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że sprzęt spełnia określone wymagania. Dzięki temu szkolenie
przebiega bez zakłóceń – z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści. Do realizacji zdalnych klas najchętniej używamy
narzędzi ze środowiska Klienta.

 1. Pojęcie kryzysu w organizacji gospodarczej.

 1. Fazy sytuacji kryzysowej.

 1. Komunikacja w sytuacji kryzysowej.

 1. Czas gotowości.

 1. Proces zarządzania kryzysowego.

 1. Panowanie nad emocjami i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji wystąpienia kryzysu.

 • Poznanie sposobów, metod i technik niwelowania strat i generowania korzyści z zaistnienia sytuacji kryzysowej dla organizacji gospodarczej.

 • Adekwatne do sytuacji komunikowanie pracownikom aktualnej sytuacji kryzysowej.

 • Osłabianie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w oddziałach i działach Organizacji.

 • Powołanie sztabu antykryzysowego do kontaktów z pracownikami, dostawcami, instytucjami, klientami i źródłami informacji masowej.

 • Przekazywanie spójnych i w odpowiedniej formie komunikatów informujących zatrudnionych o podejmowanych krokach i rozwiązaniach

  w obliczu kryzysu.

 • Monitorowanie, ocenianie i kontrolowanie skutków łagodzenia kryzysu i nastrojów zatrudnionych w danej organizacji.

 • Kalkulacja ryzyka i rozwiązań z punktu widzenia redukcji skutków kryzysu.

 • Określenie profilu i cech osobowościowych osób, które powinny tworzyć sztab antykryzysowy.

 • Zapobieganie negatywnym nastrojom i panice w obliczu kryzysu.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 – 15:00. Instrukcje, w jaki sposób dołączyć do webinarium, zostaną przesłane drogą mailową po zarejestrowaniu się na szkolenie.

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji zaistnienia sytuacji kryzysowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

 • Zapoznanie z metodami radzenia sobie w trudnych rozmowach.

 • Wzmocnienie uczestników, wykorzystanie ich silnych stron w sytuacji kryzysowej.

 • Wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia asertywnego reagowania oraz panowania nad stresem i emocjami w sytuacji kryzysowej.

Szkolenie prowadzone będzie w aktywizującej formie, która ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu objętego szkoleniem.

 • Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:

  • analiza przypadków,

  • rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników,

  • odgrywanie ról,

  • symulacje,

  • praca w grupach,

  • dyskusja,

  • „burza mózgów”,

  • ćwiczenia indywidualne,

  • wnioskowanie po ćwiczeniach.

Zygmunt Dolata – trener biznesu, praktyk, coach, wykładowca, absolwent MBA ZZL, konsultant HR.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Obowiązują zapisy online. Formularz dostępny TUTAJ.

390 zł (plus 23%VAT)


Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

Bank: ING
Nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
tytuł: „Zarządzanie kryzysowe” oraz imię i nazwisko

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

Szkolenia specjalistyczne

Protokół dyplomatyczny w pigułce

Protokół dyplomatyczny w pigułce to krótka wersja szkolenia, przewidziana na 2-3 godziny.

Diplomatic Protocol in Poland

Diplomatic Protocol in Poland We would like to invite you to a unique

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Szkolenie Prawo dyplomatyczne i konsularne to intensywny wstęp do świata dyplomacji, prowadzony

Protokół Dyplomatyczny

Kurs jest skierowany do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę

Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP