Finansowanie EAD

Finansowanie EAD

Zarejestrowana w 2007 roku, Europejska Akademia Dyplomacji jest Fundacją działającą na podstawie przepisów prawa polskiego (KRS 0000289736) oraz Statutu Fundacji. EAD jest instytucją apolityczną i nie związaną z żadnym wyznaniem. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku – osiągany dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych. Główne źródła finansowania Europejskiej Akademii Dyplomacji to: opłaty z tytułu czesnego za programy, dotacje i granty celowe, sponsoring oraz inne usługi (w tym za szkolenia dyplomatyczne i językowe).

Jesteśmy dumni mogąc, dzięki osiąganym dochodom, zapewnić co roku coraz większą liczbę pełnych stypendiów naukowych.

Źródła finansowania EAD (2016)

Grantodawcy w latach 2015-2017:

  • Rada Europy

  • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

  • Fundacja Konrada Adenauera

  • Fundacja Roberta Boscha

  • Fundacja PZU

  • National Endowment for Democracy

  • Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

  • Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

  • Grupa PZU