Instytucje edukacyjne

Instytucje edukacyjne

Europejska Akademia Dyplomacji poszukuje partnerów, którzy podzielają nasze wartości i misję wspierania ustawicznego doskonalenia się i zdobywania nowych umiejętności.

Jeżeli reprezentują Państwo instytucje edukacyjne EAD może wesprzeć Państwa misję przez:

  • programy staży opracowane z myślą o Państwa studentach i ich potrzebach, które pozwolą im zdobyć cenne doświadczenie w sektorze pozarządowym oraz dyplomacji;

  • współorganizowanie wykładów oraz warsztatów w ramach cyklu otwartych spotkań „Zawód dyplomata” adresowanego do wszystkich zainteresowanych studentów oraz innych członków społeczności akademickiej, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, zawodowych dyplomatów, ambasadorów oraz dziennikarzy;

  • partnerstwo w przygotowaniu corocznej „Sesji wyjazdowej”, 3-dniowej konferencji otwartej dla publiczności, która jest częścią programu Akademii Młodych Dyplomatów.

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania, prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora EAD, p. Katarzyną Waksmundzką, kwaksmundzka@diplomats.pl.