Bartosz Grzeszczuk

Bartosz Grzeszczuk

Koordynator szkoleń

Absolwent Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę w Akademii rozpoczął od praktyk i stażu, obecnie pracuje na stanowisku koordynatora szkoleń. W międzyczasie ukończył elitarną Akademię Młodych Dyplomatów i Akademię Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. Aktywny społecznik, w ramach programu Latarnicy wspiera osoby starsze w poznawaniu nowoczesnych technologii. Interesuje się garncarstwem, historią sztuki i kulturą ludową.