Krzysztof Płomiński

Krzysztof Płomiński

Członek Rady Ambasadorów

Ambasador ad personam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Politolog i prawnik. Wyspecjalizowany w problematyce regionu Bliskiego Wschodu i Afryki. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Moskwie. Ukończył szereg prestiżowych kursów, w tym w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze i na uczelniach brytyjskich.

Od 1971 roku w służbie zagranicznej. Pracował na placówkach dyplomatycznych o profilu gospodarczym w Libii i Jordanii, przechodząc kolejne szczeble urzędnicze od referenta do I sekretarza ambasady. Był ambasadorem RP w Iraku (1990-1996), gdzie m.in. organizował ewakuację polskich obywateli oraz uczestniczył w uzgodnieniach i działaniach organizacyjnych związanych z przejęciem przez Polskę w 1991 roku reprezentowania interesów USA w tym kraju. Jako pierwszy ambasador RP w Arabii Saudyjskiej (1999-2003), współtworzył fundamenty rozwiniętej współpracy polsko-saudyjskiej, również w sferze gospodarczej. Odznaczony najwyższym orderem saudyjskim za szczególny wkład w zbliżenie obu państw. Zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk w MSZ, w tym dyrektora (2004-2006) i dwukrotnie wicedyrektora departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, a także szefa Grupy Zadaniowej ds. Iraku. Przygotowywał najwyższego szczebla wizyty oficjalne za granicą i w Polsce. Uczestnik delegacji polskich na sesje ZO NZ i zespołów negocjacyjnych. Szef i członek szeregu sztabów kryzysowych powoływanych w związku z zagrożeniami bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz uprowadzeniami polskich obywateli. Aktualnie Ambasador tytularny w Departamencie Wschodnim MSZ.

W latach 2007-2009 korzystał w MSZ z urlopu bezpłatnego, pracując jako dyrektor ds. krajów Bliskiego Wschodu w PHZ Bartimpex. W tym charakterze uczestniczył w przygotowaniu inauguracji Pomnika Tolerancja w Jerozolimie. Jest członkiem specjalistycznych stowarzyszeń europejskich i bliskowschodnich, wykładowca akademicki, autorem publikacji poświęconych problematyce politycznej i rozwojowej regionu Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym opublikowanego w 2010 r. w Komentarzu Międzynarodowym Pułaskiego opracowania „Uwarunkowania inwestycji arabskich w Polsce”. Jest członkiem Rady Ambasadorów EAD.