Marina Zinenko

Marina Zinenko

Asystentka Dyrektora

 

Ukończyłam licencjat z międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jestem studentką Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalizacją bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm. Poza zainteresowaniami związanymi z bezpieczeństwem międzynarodowym moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół integracji europejskiej, systemu instytucjonalnego i politycznego UE. W wolnym czasie uczestniczę w projekcie ośrodka kultury w Niemczech, gdzie biorę udział w dyskusjach na temat aktualnych problemów młodzieży, jej rozwoju i możliwościach uczenia się.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP