Monika de Silva

Monika de Silva

Asystentka Programu Akademia Młodych Dyplomatów

Monika de Silva jest studentką Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz rozwiązywania konfliktów. Jest aktywnym członkiem Forum Młodych Dyplomatów, a także absolwentką 12. edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Wcześniej pracowała jako stażystka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Monika de Silva jest Asystentką Programu Akademia Młodych Dyplomatów od lutego 2017.