Paulina Budek

Paulina Budek

Koordynator Programów Międzynarodowych

Od 2011 roku pracownik SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, gdzie zajmowała się obsługą cudzoziemców. W latach 2013 – 2016 Kierownik Dziekanatu Studiów Międzynarodowych, następnie 2016 – 2018 Kierownik Biura Obsługi Studentów i Pracowników Zagranicznych. W roku akademickim 2015 – 2016 koordynowała program ATLANTIS (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies).
Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku Prawo. Ukończyła również studia podyplomowe “Master Class of Management – psychologia działań menadżerskich. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej oraz we wdrażaniu rozwiązań usprawniających pracę uczelni ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców. Zgłębia wiedzę z zakresu zastosowań psychologii w zarządzaniu i przywództwie, którą stosuję w praktyce i prowadziła szkolenia z administracyjnej obsługi cudzoziemców i dokumentacji przebiegu studiów.
Uczestniczyła w szkoleniach międzynarodowych w Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech.
Dołączyła do zespołu EAD w 2018 roku.

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP