Paulina Budek

Paulina Budek

Koordynator Programów Międzynarodowych

Od 2011 roku pracownik SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, gdzie zajmowała się obsługą cudzoziemców. W latach 2013 – 2016 Kierownik Dziekanatu Studiów Międzynarodowych, następnie 2016 – 2018 Kierownik Biura Obsługi Studentów i Pracowników Zagranicznych. W roku akademickim 2015 – 2016 koordynowała program ATLANTIS (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies).
Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku Prawo. Ukończyła również studia podyplomowe “Master Class of Management – psychologia działań menadżerskich. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej oraz we wdrażaniu rozwiązań usprawniających pracę uczelni ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców. Zgłębia wiedzę z zakresu zastosowań psychologii w zarządzaniu i przywództwie, którą stosuję w praktyce i prowadziła szkolenia z administracyjnej obsługi cudzoziemców i dokumentacji przebiegu studiów.
Uczestniczyła w szkoleniach międzynarodowych w Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech.
Dołączyła do zespołu EAD w 2018 roku.