Stanisław Ciosek

Stanisław Ciosek

Członek Rady Ambasadorów EAD.

Ambasador RP w Rosji (1989-1996); Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Sekretarz Generalny Klubu Wschodniego – Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. W latach 1989-1996 Ambasador RP w Moskwie, potem doradca Prezydenta A.Kwaśniewskiego ds. polityki międzynarodowej. Do roku 1989 działacz młodzieżowy, minister pracy, płac i spraw socjalnych oraz minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi. Jako członek kierownictwa PZPR współorganizował obrady Okrągłego Stołu będąc czołowym negocjatorem tego kompromisu ze strony rządowej.