Stanisław Ciosek †

Stanisław Ciosek †

Ambasador w Rosji (1989 - 1996)

 

Ambasador RP w Rosji (1989-1996); Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Sekretarz Generalny Klubu Wschodniego – Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. W latach 1989-1996 Ambasador RP w Moskwie, potem doradca Prezydenta A. Kwaśniewskiego ds. polityki międzynarodowej. Do roku 1989 działacz młodzieżowy, minister pracy, płac i spraw socjalnych oraz minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi.

Jako członek kierownictwa PZPR współorganizował obrady Okrągłego Stołu będąc czołowym negocjatorem tego kompromisu ze strony rządowej.

TOP