Stanisław Ciosek

Stanisław Ciosek

Ambasador w Rosji (1989 - 1996)

 

Ambasador RP w Rosji (1989-1996); Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Sekretarz Generalny Klubu Wschodniego – Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. W latach 1989-1996 Ambasador RP w Moskwie, potem doradca Prezydenta A. Kwaśniewskiego ds. polityki międzynarodowej. Do roku 1989 działacz młodzieżowy, minister pracy, płac i spraw socjalnych oraz minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi.

Jako członek kierownictwa PZPR współorganizował obrady Okrągłego Stołu będąc czołowym negocjatorem tego kompromisu ze strony rządowej.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP