Sektor prywatny

Sektor prywatny

W EAD wierzymy, że nikt nie rodzi się przywódcą, przywódcą się zostaje. Realizując misję wykształcenia nowego pokolenia międzynarodowych liderów poszukujemy partnerów biznesowych gotowych ufundować stypendia dla najbardziej obiecujących uczestników, zwłaszcza z regionów przechodzących transformację: Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich, Rosji, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.

EAD aktywnie współpracuje z partnerami biznesowymi w celu utworzenia indywidualnych i grupowych funduszy stypendialnych. Partnerzy zaangażowani w nasz projekt stypendialny:

  • mogą nadać imię ufundowanemu przez siebie programowi stypendialnemu adresowanemu do uczestników z krajów istotnych z punktu widzenia działalności biznesowej Fundatora.

  • uczestniczą jako goście honorowi w szeregu prestiżowych wydarzeń organizowanych przez EAD. Są to m.in. ceremonia wręczenia nagrody Rycerz Wolności oraz Uroczysta Gala podczas Warsaw Security Forum. W przeszłości mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Valdasa Adamkusa, premiera Carla Bildta, profesora Władysława Bartoszewskiego, profesora Normana Daviesa, prezydenta Bronisława Komorowskiego, dr. Bernarda Kouchnera, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, senatora Richarda Lugara, dr. Alaksandra Milinkevicha, prezydenta Micheila Saakaszwilego, marszałka Radosława Sikorskiego, dr. Javiera Solanę, profesor Vairę Vīķe-Freibergę oraz prezydenta Lecha Wałęsę.

  • są aktywnie promowani jako darczyńcy EAD, ich logotypy i informacja graficzna są rozpowszechniane przez szereg kanałów promocyjnych i medialnych docierając do ponad 40,000 odbiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani założeniem funduszu stypendialnego, prosimy o kontakt z dyrektor EAD. p. Katarzyną Pisarską, kpisarska@diplomats.pl.