2015 Zjazd Alumnów

2015 Zjazd Alumnów

W dniu 28 czerwca rozpoczął się doroczny zjazd Klubu Alumna EAD, w którym udział wzięli także członkowie Koła Młodych Dyplomatów oraz eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego!

 

W zjeździe, który odbył się w Gdańsku, udział wzięło 60 absolwentów EAD i pozostałych instytucji: Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz Forum Młodych Dyplomatów. W programie trzydniowego zjazdu znalazło się zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, Helu, kolebki Solidarności – Stoczni Gdańskiej oraz Sopotu.