Rada Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji to prestiżowe zgromadzenie wspierające EAD w realizacji misji przygotowania liderów do wyzwań współczesnej dyplomacji i promowania ideałów zawodowej i niezależnej dyplomacji. Rada jest nieformalnym forum wymiany poglądów i zaleceń polskich dyplomatów. Wspiera Akademię w dostosowaniu kierunku i oferty do aktualnych wyzwań współczesnego świata dyplomacji.

Przewodniczącym Rady Ambasadorów jest Jan Wojciech Piekarski – były ambasador w Belgii i Luksemburgu (1998 – 2002) i w Izraelu (2003 – 2006).

Udziałem w Radzie Ambasadorów zaszczycili nas do tej pory:

Jan Wojciech Piekarski

Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

Andrzej Braiter

Ambasador RP w Angoli i Wyspach Św. Tomasza i Książęcej (1997-2003), Belize, Gwatemali, Kostaryce, Hondurasie i Salwadorze (2005-2008)

Andrzej Byrt

Ambasador w Niemczech (1996 - 2001, 2002 - 2006)

Stanisław Ciosek

Ambasador w Rosji (1989 - 1996)

Urszula Gacek

Polish Senator (2005-2007), Member of the European Parliament (2007-2011)

Bogdan Góralczyk

Ambasador w Tajlandii, Republice Filipin & Związku Myanmar (Birma) (2003 - 2008)

Marek Grela

Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej (2002 - 2006)

Jarosław Gugała

Ambasador w Urugwaju (1999 - 2003)

Maciej Kozłowski

Ambasador w Izraelu (1999 - 2003)

Andrzej Krzeczunowicz

Stały Przedstawiciel przy NATO, WEU, Ambasador w Belgii & Luksemburgu (1992 - 1997)

Piotr Łukasiewicz

Ambasador w Afganistanie (2012 - 2014)

Agnieszka Morawińska

Ambasador w Australii (1993 - 1997)

Jerzy M. Nowak

Stały Przedstawiciel przy IAEA, UN & UNIDO (1992 - 1997), NATO & WEU (2002 - 2007), Ambasador w Hiszpanii (2000 - 2002)

Janusz Niesyto

Ambasador w Szwajcarii & Lichtensteinie (2005 - 2007) & Finland (2011 - 2015)

Krzysztof Płomiński

Ambasador w Iraku (1990 - 1996) & Arabii Saudyjskiej (2000 - 2004)

Julian Sutor

Ambasador tytularny

Krzysztof Śliwiński

Ambasador w Maroku (1990 - 1994) & RPA (2000 - 2004)

Piotr A. Świtalski

Ambasador UE w Armenii (od 2015)

Andrzej Towpik

Stały Przedstawiciel przy NATO (1999 - 2002, 2004 - 2010)

Jan Truszczyński

Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej (1996 - 2001)

Jan Stefan Widacki

Ambasador na Litwie (1992 - 1996)

Paweł Wojciechowski

stały przedstawiciel przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2010 - 2014)

Wojciech Wróblewski

Ambasador w Estonii (2001 - 2005)

Eugeniusz Wyzner

Stały Przedstawiciel przy ONZ (1981 - 1982 & 1998 - 1999)