Dariusz Bilski

Dyrektor | Kierownik Departamentu Szkoleń

 

Sławomir Krenczyk

Członek Zarządu

 

Dariusz Bilski

Dyrektor | Kierownik Departamentu Szkoleń

 

Sławomir Krenczyk

Członek Zarządu

 

Marta Samburska-Kinal

kierownik projektu

 

Małgorzata Zacheja

International Programs coordinator

 

int_prog_d

Małgorzata Zacheja

International Programs coordinator

 

Marta Samburska-Kinal

kierownik projektu

 

Katarzyna Jaślan

Koordynator Programu AYD

 

Stacey Mugambi

Konsultant ds. Programów Międzynarodowych

 

Katarzyna Jaślan

Koordynator Programu AYD

 

Stacey Mugambi

Konsultant ds. Programów Międzynarodowych

 

Dariusz Bilski

Dyrektor | Kierownik Departamentu Szkoleń

 

Hazem Zahab

Consultant

 

Dariusz Bilski

Dyrektor | Kierownik Departamentu Szkoleń

 

Hazem Zahab

Consultant

 

Marta Kossowska

office manager

 

Marta Kossowska

office manager

 

Joshua M. Burgin

Strategic Development Advisor

 

Joshua M. Burgin

Strategic Development Advisor