NASZA MISJA

Misją Europejskiej Akademii Dyplomacji jest tworzenie forum nawiązywania kontaktów, wymiany poglądów i doświadczeń, które są niezbędne w kształceniu i inspirowaniu nowego pokolenia światłych liderów międzynarodowych, gotowych podjąć nowe wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat.

NASZE WARTOŚCI

Szacunek i dialog – w Akademii dbamy o środowisko, w którym każdy głos w dyskusji jest cenny. Tworzymy klimat wzajemnego szacunku i zaufania, który wyzwala potencjał i owocuje nowymi, twórczymi pomysłami.

Współwłasność – warunkiem zainspirowania zmian jest świadomość, że współtworzymy otaczający nas świat. Z tego powodu działalność oraz programy Akademii opierają się na przekonaniu, iż każdy z nas jest odpowiedzialny za dobro wspólne. Idea współwłasności leży u podstaw wszystkich naszych programów, których celem jest umożliwienie uczestnikom kształtowania procesu edukacyjnego w czasie jego trwania.

Wsparcie – poprzez tworzenie prawdziwie międzynarodowego środowiska liderów, Akademia zapewnia alumnom możliwość wzajemnego wsparcia także po zakończeniu programów. Mamy nadzieję, iż dzięki sieci inspirujących kontaktów zadzierzgniętych w Akademii oraz nowym, tak potrzebnym umiejętnościom, nasi uczestnicy staną się katalizatorami zmian od wewnątrz.

Zaangażowanie etyczne – w Akademii angażujemy się w wysiłki zmierzające ku tworzeniu lepszego świata poprzez dostarczanie młodym liderom źródeł inspiracji, wyposażanie ich w umiejętności i kontakty oraz zachęcanie ich do wyjścia poza własne ograniczenia. Angażujemy się przede wszystkim w działania, których celem jest wzmacnianie demokracji i rządów prawa oraz wspieramy projekty promujące prawa człowieka, dzieląc się jednocześnie polskimi doświadczeniami transformacji.