Międzynarodowa Rada Honorowa ma na celu wspieranie misji inspirowania i kształcenia nowej generacji liderów, którzy będą rozumieli, iż odpowiedzialność w XXI wieku ma wymiar globalny. Liderów posiadających klarowną wizję przyszłości opartą o głęboką i wzajemną współpracę międzynarodową, dzięki której będą mogli z powodzeniem mierzyć się z wyzwaniami współczesności.

Międzynarodowa Rada Honorowa dostarcza inspiracji i wskazówek dla programów oraz nadaje nowe kierunki rozwoju instytucjonalnego Europejskiej Akademii Dyplomacji Zapewnia ona perspektywę transnarodową i  przyczynia się do realizacji wartości przyświecających Akademii. Dzięki wsparciu i pomocy Międzynarodowej Rady Honorowej, EAD może jeszcze skuteczniej wspierać działania najbardziej obiecujących młodych liderów, członków środowisk akademickich, dyplomatów.

Członkowie Międzynarodowej Rady Honorowej to wybitni liderzy, którzy udowodnili oddanie dla pracy na rzecz obrony idei demokracji na świecie, budowy zjednoczonej Europy i na wzmocnienie stosunków transatlantyckich.

Valdas Adamkus

Pełnił urząd prezydenta Litwy w latach 1998 do 2003 oraz 2004 do 2009.

Zbigniew Brzeziński

Od 1976 do 1981 roku był doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmiego Cartera w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Jerzy Buzek

W latach 2009-2012 był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera rządu.

Norman Davies

British historian, author of „Europe. A history"

Danuta Hübner

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Aleksander Kwaśniewski

President of Poland (1995-2005)

Richard Lugar

United States Senator (1977-2013)

Hanna Suchocka

Premier RP (1992 - 1993), Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (2001 - 2013)

Boris Tarasyuk

Wiceminister spraw zagranicznych