Misją Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie liderów środowisk międzynarodowych. Prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. z obszaru dyplomacji, komunikacji, przywództwa, różnic kulturowych, zarządzania, negocjacji, skierowane do firm oraz przedsiębiorców, a także dla dyplomatów, pracowników służby cywilnej, przedstawicieli sektora akademickiego i pozarządowego. Od czasu powstania w 2004 roku, ponad 10 000 osób skorzystało ze szkoleń organizowanych przez EAD. Na sukces EAD składają się autorska metoda nauczania, unikalne programy, międzynarodowa kadra wykładowców i trenerów, a także wieloletnie doświadczenie. Wyróżnia nas wyjątkowy profil odbiorców: liderzy biznesu, administracji oraz dyplomaci, politycy i naukowcy. Dzięki nam poznają Państwo zasady i reguły rządzące tymi środowiskami. Nasze szkolenia przygotowują do pracy w otoczeniu międzynarodowym i międzykulturowym oraz umożliwiają lepsze funkcjonowanie na styku biznesu i dyplomacji.

Zaufali nam