Misją Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych. Prowadzimy  szkolenia i warsztaty  m.in. z  obszaru  dyplomacji, komunikacji, przywództwa, różnic kulturowych,  zarządzania, negocjacji, skierowane  do  firm  oraz przedsiębiorców, a  także  dla  dyplomatów,  pracowników  służby cywilnej, przedstawicieli sektora akademickiego i pozarządowego. Od czasu powstania w 2004 roku, prawie 6000 osób z przeszło 78 krajów skorzystało ze szkoleń organizowanych przez EAD. Na sukces EAD  składają  się autorska  metoda  nauczania,  unikalne  programy, międzynarodowa  kadra  wykładowców  i  trenerów, a także wieloletnie doświadczenie.  Wyróżnia  nas    wyjątkowy  profil  odbiorców: liderzy biznesu, administracji  oraz dyplomaci, politycy i naukowcy.  Dzięki nam  poznają  Państwo  zasady  i  reguły  rządzące  tymi  środowiskami.  Nasze  szkolenia przygotowują do pracy w otoczeniu międzynarodowym i międzykulturowym oraz umożliwiają lepsze funkcjonowanie na styku biznesu i dyplomacji.

Co nas wyróżnia?

Co-nas-wyroznia

Wybrani wykładowcy

Dr Katarzyna Pisarska

Założyciel i Dyrektor

Jan Wojciech Piekarski

Trener z zakresu protokołu dyplomatycznego UE.

Mona Shair

Public speaking and presentation trainer.

Urszula Gacek

Stały Przedstawiciel Radzie Europy (2011 - 2014)

Zuzanna Mazurek

Skuteczna komunikacja, storytelling, podnoszenie efektywności w zespole

Jason Worlledge

Trener Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Bartosz Komasa

Cultural differences trainer.

Grzegorz Chmielewski

Diplomatic conferences and visits organization trainer.

Radosław Ciszewski

Working with medias trainer.

Adam Jarczyński

Savoir-vivre and etiquette trainer.

 Poznaj naszą ofertę szkoleń

Zaufali nam