Roczny program Akademii Młodych Dyplomatów istnieje od 13 lat.
Obejrzyj galerie poprzednich edycji. Patroni poprzednich edycji AMD:

• Gen. Elżbieta Zawacka (XII edycja AMD) – 2015/2016
• Józef Piłsudski (XI edycja AMD) – 2014/2015
• Krzysztof Skubiszewski (X edycja AMD) – 2013/2014
• Jan Karski (IX edycja AMD) – 2012/2013
• Jan Kułakowski (VIII edycja AMD) – 2011/2012;
• Prof. Stefan Meller (VII edycja AMD) – 2010/2011;
• Józef Beck (VI edycja AMD) – 2009/2010;
• Gen. Władysław Sikorski (V edycja AMD) – 2008/2009
• Jerzy Giedroyc (IV edycja AMD) – 2007/2008;
• Jan Nowak Jeziorański (III edycja AMD) – 2006/2007;
• Ignacy Jan Paderewski (II edycja AMD) – 2005/2006;
• Karol Wojtyła (I edycja AMD) – 2004/2005.

Roczny program AMD ukończyło ponad 2200 osób z ponad 100 polskich i zagranicznych uczelni. Wielu z naszych absolwentów znalazło zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, instytucjach europejskich i innych organizacjach międzynadowych.

Promocja im. gen. Elżbiety Zawackiej (XII edycja AMD) – 2015/2016

Promocja im. Józefa Piłsudskiego (XI edycja AMD) – 2014/2015

Promocja im. Krzysztofa Skubiszewskiego (X edycja AMD) – 2013/2014

Promocja im. Jana Karskiegoi (IX edycja AMD) – 2012/2013

Promocja im. Jana Kułakowskiego (VIII edycja AMD) – 2011/2012

Promocja im. prof. Stefana Mellera (VII edycja AMD) – 2010/2011

Promocja im. Józefa Becka (VI edycja AMD) – 2009/2010

Promocja im. gen. Władysława Sikorskiego (V edycja AMD) – 2008/2009

Promocja im. Jerzego Giedroycia (IV edycja AMD) – 2007/2008

Promocja im. Jana Nowaka Jeziorańskiego (III edycja AMD) – 2006/2007

Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego (II edycja AMD) – 2005/2006

Promocja im. Karola Wojtyły (I edycja AMD) – 2004/2005