coaching
Coaching jest procesem dydaktycznym, który rozwija umiejętności uczestników zdobyte podczas szkolenia. Wiedza jest utrwalana podczas praktycznego jej wykorzystania.
 • nadawanie formy poprzez odniesienie do ideału, często opartego na pewnych nieosiągalnych założeniach teoretycznych, jednak wyznaczających pożądany kierunek rozwoju.
 • rozumiana jako współdziałanie kilku czynników (np. pracowników i ich otoczenia) dające razem lepszy efekt niż suma poszczególnych czynników bez uwzględniania współdziałania. Pracownicy znający mocne i słabe strony swojego zespołu, miejsca pracy oraz narzędzi lepiej potrafią skoordynować i wykorzystać je niż Ci, dla których nie zachodzi żaden realny związek z otoczeniem.
 • najczęstsza przyczyna nieporozumień, wynikająca z używania odmiennych kodów kulturowych. Umiejętność ich obejścia i dostosowania się do odbioru emisji cudzych kodów kulturowych jest jedną z najbardziej pożądanych cech pracowniczych, w erze powszechnej komunikacji i globalizacji.
 • pracownik XXI wieku – zaangażowany, bystry i skupiony na zbalansowaniu życia prywatnego z wydajną pracą. Bez równowagi między tymi obszarami życia nie jest możliwa długotrwała i efektywna praca. Pracownika cechuje maksymalna wydajność w pracy, inicjatywa w podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz podejście pozbawione stresu. Wymagany jest pracodawca (kierownik), który nie tylko wymaga ale też chroni i wspiera.
 • pakiet materiałów cyfrowych przesyłanych przed szkoleniem drogą email. Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawami tematu szkolenia. Zadaniem pracowników jest zapoznanie się z materiałem na tyle aby pojęcia, które będą padały podczas zajęć były zrozumiałe i zapamiętane po pierwszym wyjaśnieniu przez wykładowcę. Zwiększa to efektywność szkolenia, ogranicza zużywanie czasu na wprowadzenie do tematu i przekazywanie oczywistości. Wstępne przygotowanie pozwala lepiej zrozumieć to co wykłada trener.

.

Coaching jest zorientowany na błyskawiczne rezultaty i trwałe osiągnięcia.

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje zaawansowane koncepcje coachingowe. Korzystając ze swojego ponad dziesięcioletniego doświadczenia, w trudnym międzynarodowym środowisku proponujemy Państwu wieloetapowy proces zwiększania poziomu kompetencji pracowników i ergonomii miejsca poprzez długofalowe działania coachingowe.

Coaching jest rozbudowaną wersją szkolenia zamkniętego, która główny nacisk kładzie na rozwój umiejętności zespołu. Jest to szereg procesów mających na celu usprawnienie całej organizacji (instytucji, stowarzyszenia, firmy) we wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania w zakresie, którego dotyczyć ma proces edukacyjny. Pracownicy są traktowani i modelowanie* jako jeden organizm, który ma posiąść specjalistyczną wiedzę z danego zakresu oraz sprostać powierzonym zadaniom.

Coach w pierwszej fazie szkolenia (poprzedzonej e-startem*), przekazuje wiedzę w takiej formie aby uczestnicy zrozumieli istotę synergii* miejsca i zespołu oraz poznali procesy które ukształtowały daną dziedzinę wiedzy. Zrozumienie, wyczucie podstawowych założeń i wartości pozwala na efektywniejsze, bardziej kreatywne i sprytniejsze wykorzystanie swoich kwalifikacji.

Osoby rozwijają swoje zdolności w taki sposób aby wykorzystać je w sposób najbardziej odpowiedni dla swojego stanowiska. Rolą coacha jest również wytypowanie naturalnego lidera, który w przyszłości przejmę pieczę nad zespołem i stale będzie rozwijał swoją wiedzę oraz będzie prowadził w imieniu zespołu konsultacje z trenerem.

Coaching jest nierozerwalnie związany z siedzibą firmy, narzędziem codziennej pracy. Jest w tym względzie przeciwieństwem zwykłych szkoleń, które odbywają się w miejscu do tego przeznaczonym. Coaching wykorzystuje naturalne atuty miejsca, pozwala wykorzystać w działaniu sprzęt i pomieszczenia w firmie tak aby jak najbardziej zwiększyć ergonomię wydarzenia. Coach często zwraca uwagę na elementy pogarszające jakość działania i świadczenia usług. Szkolenia coachingowe wpisują się w ideę SMART EMPLOYEE*.

Korzystając z naszej oferty mają Państwo gwarancję że personel Państwa firmy przyswoi wiedzę dzięki jej praktycznemu przetestowaniu pod okiem trenera. Sama wiedza teoretyczna, nawet poparta ćwiczeniami i warsztatami nie przygotuje w pełni pracownika do bezbłędnego jej zastosowania. Jedynie praktyka, utrwalenie nauki w realnej sytuacji, najlepiej po okiem specjalisty pozwoli na oswojenie z reagowaniem na sytuacje kryzysowe, które zdążają się zawsze i wszędzie. Taka forma góruje nie tylko nad zwykłym szkoleniem, ale też nad usługami doradczo-organizacyjnymi, bo nawet najlepszy praktyk nie podoła zarządzaniu całkowicie niedoświadczonym zespołem.

 • większe zaangażowanie pracowników pod okiem kadry zarządzającej, aktywnie
 • uczestniczącej w szkoleniu (niejednokrotnie manager zostaje liderem )
 • aktywne zajęcia w miejscu przyszłego zastosowania
 • próba generalna i symulacje
 • tajemniczy gość lub petent, sprawdzający praktyczną wiedzę
 • wieloetapowy proces kształcenia
 • wiedza i przykłady dostosowane do miejsca szkolenia
 • pakiet książek dla instytucji
 • materiały e-start, wprowadzające do tematyki
 • rozwinięcie naturalnych zdolności pracowników
 • wykorzystanie atutów miejsca i sprzętu
 • certyfikat dla instytucji

Coaching jest skierowany przede wszystkim do zespołów składających się z pracowników nastawionych na stałe zwiększanie swoich kompetencji oraz mocno skoncentrowanych na celach i tylko w takiej grupie przynosi pełne efekty.

Mentoring

Mentoring polega na indywidualnym programie nauczania, który tak jak kwiat rozwija się stopniowo pod wpływem zabiegów pielęgnujących Ogrodnika.

EAD przywraca starożytne metody nauczania oparte na indywidualnych relacjach mistrza i ucznia. Jest to forma nauki polegająca na całkowitym zatopieniu się w doświadczeniu mistrza. Ta ekskluzywna metoda, wymagająca czasu i koncentracji została zapomniana wraz z upowszechnieniem się szkolnictwa masowego.

Europejska Akademia Dyplomacji, która za cel stawia sobie budowę nowych pokoleń liderów i przywódców, dąży do poprawy jakości współczesnego kształcenia. Dzisiaj, dzięki działaniom Akademii ta forma rozwoju osobistego odnajduje na nowo miejsce w świecie.

Jak wygląda mentoring w praktyce?

Każde zajęcia są przygotowywane indywidualnie, zgodnie z potrzebami ucznia. Dostosowujemy je tak, aby zdobywaną wiedzę można było wykorzystać w praktyce – w trakcie wspólnego posiłku w restauracjach czy wyjściach do teatru.

Proponujemy zajęcia z zakresu savoir vivre, etykiety przy stole, kultury wina i serów, dress codu, networkingu oraz podstaw protokołu.

Co zyskuje uczeń?

 • „mistrza” na wyłączność
 • wiedzę i doświadczenie trenera
 • w pełni praktyczne i realistyczne zajęcia „w terenie”
 • ekskluzywną formę zajęć
 • zajęcia w sali szkoleniowej oraz miejscach takich jak restauracje, teatry, korty tenisowe, pola golfowe
 • teczkę edukacyjną i materiały szkoleniowe
 • pakiet książek
 • elegancki, grawerowany dyplom potwierdzający odbycie kształcenia
 • możliwość rozbicia zajęć na moduły

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla biznesmenów, dyrektorów, prezesów spółek i wszystkich osób, których chcą poświęcić swój czas na zdobycie elitarnej wiedzy. Docelowo jeden wykładowca kształci jednego ucznia. Ze względu na częste zainteresowanie par i partnerów biznesowych liczba uczestników, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem, może zostać zwiększona do 2 osób. Przy grupach większych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych oraz coachingu.

Zaufali nam