EAD Partnerem Nominującym Leadership Academy for Poland

EAD Partnerem Nominującym Leadership Academy for Poland

Już dziś możesz aplikować do Leadership Academy for Poland – programu rozwoju przywództwa realizowanego przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda. Z dumą wspieramy tę inicjatywę i jako Partner Nominujący będziemy nominować wybranych kandydatów, zwiększając ich szanse na dostanie się do Akademii. Dowiedz się więcej i prześlij zgłoszenie!
Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco, dlatego warto przesyłać zgłoszenia jak najszybciej.