Harmonogram XV edycji AMD

Harmonogram XV edycji AMD

  • grudzień 2018 – Inauguracja;

  • 14 – 16.12.2018 – I zjazd;

  • 18 – 20.01.2019 – II zjazd – sesja studyjna w Krakowie;

  • 15 – 17.02.2019 – III zjazd;

  • 15 – 17 .03.2019 – IV zjazd ;

  • 12 – 14.04.2019 – I zjazd – sesja warsztatowa;

  • 10 – 12.05.2019 – VI zjazd;

  • 7 – 9.06.2019 – VII zjazd;

  • 28 – 30.06.2019 – VIII zjazd.

*Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.