Anna Jaśkiewicz

Anna Jaśkiewicz

Lektor języka angielskiego

Anna Jaśkiewicz – magister filologii angielskiej, absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs metodyczny w International Teacher Training Institute w Hastings w Wielkiej Brytanii.Współautorka specjalistycznego programu kursów dla dyplomatów oraz autorka programu kursu dla aplikantów sejmowych. Egzaminator i lektor języka angielskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Lektor języka angielskiego w pierwszej Akademii Dyplomatycznej MSZ. Lektor szefa Kancelarii Prezydenta RP i pracowników Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Sejmu. Lektor kursów dla doktorantów Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Other Courses

ID Course Name Duration Start Date
Język angielski około 15 tygodni Luty 26, 2018