fbpx

Anna Zając

Anna Zając

Mgr Anna Zając – urodzona w Wawrszawie, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Glottodydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Przez kilka lat związana z Instytutem Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku starszego wykładowcy. W 2005 roku wydała kompendium gramatyczne języka polskiego „Polnish auf einen Blick” (wydawnictwo PONS) dla osób niemieckojęzycznych. Uczy cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania a od dwóch lat jest członkiem komisji przeprowadzającej egzaminy certyfikatowych z języka polskiego. Mówi po angielsku, hiszpańsku i trochę po rosyjsku. Interesuje się literaturą , historią sztuki, językoznawstwem oraz motoryzacją , od dziecka pasjonuje się przyrodą – głównie ornitologią, zoologią i genetyką.

TOP