Jan Truszczyński

Jan Truszczyński

Stały Przedstawiciel przy NATO (1999 - 2002, 2004 - 2010)

Wykładowca na Akademii Finansów i Biznesu Vistula i w Polskim Instytucie Dyplomacji. Kariera zawodowa Ambasadora Truszczyńskiego jest związana z Unią Europejską: były urzędnik ds. urzędów UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polskich (1982-1988), zastępca ambasadora w polskiej misji do Wspólnoty Europejskiej (1989-1993), polski wysłannik Polski do UE (1996-2001), doradca prezydenta ds. UE (2001). W latach 2001-2005 główny negocjator w trakcie polskiej akcesji do Unii oraz wiceminister spraw zagranicznych. Od 2007 do 2014 piastował stanowiska kierownicze w Komisji Europejskiej.