fbpx

Jan Wojciech Piekarski

Jan Wojciech Piekarski

Były Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

 

Ambasador  ad  personam.  Jest  absolwentem  Wydziału Prawa  Uniwersytetu  Warszawskiego  (1963)  i  studiów podyplomowych: Studium Afrykanistycznego UW (1964-1966)  oraz  Studium  Służby  Zagranicznej  Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1983-1984). W swojej wieloletniej karierze dyplomatycznej pełnił wiele funkcji  (wicedyrektora,  dyrektora  departamentu  i dyrektora  generalnego)  w  Ministerstwie  Spraw Zagranicznych,  zajmując  się  problematyką  stosunków  z państwami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1994  –  1997  był  szefem  Protokołu  Dyplomatycznego MSZ,  organizował  wizyty  (przyjazdowe  i  wyjazdowe)  państwowe,  oficjalne  i  robocze Prezydentów L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego. Za granicą pełnił m.in. funkcje I sekretarza ambasady w Iranie (1977-1981), ambasadora w Pakistanie (1984-1989), szefa sekcji interesów amerykańskich w Iraku (1991-1994), ambasadora w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002), a także w Państwie Izrael (2003-2006).

Tylko w ostatnich dwóch latach wykładał zagadnienia protokołu dyplomatycznego, prawa dyplomatycznego  i  konsularnego  oraz  problematykę  Bliskiego  Wschodu  na  studiach podyplomowych SGH w Warszawie, UAM w Poznaniu, Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w  Gdyni,  Wyższej  Szkole  Bankowej  w  Toruniu,  Wyższej  Szkole  Cła  i  Logistyki  w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej PISM, Europejskiej Akademii Dyplomacji. Publikacje:  1.  „Protokół  dyplomatyczny  i  dobre  obyczaje”  –  C.Ikanowicz,  J.W.Piekarski Oficyna  Wydawnicza  Szkoły  Głównej  Handlowej  Warszawa  2009;  VII  wydanie.2. „Niezbędnik  protokolarny  i  dyplomatyczny,  czyli  co  o  tych  sprawach  powinni  wiedzieć politycy, dziennikarze i obywatele” – J.W.Piekarski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Other Events

ID Event Name Duration Start Date
INAUGURATION CEREMONY 2 Hours 2 grudnia, 2018
VII SESSION | Diplomacy in practice 2 Days 11 maja, 2018
IV SESSION | Leadership in Public Administration 2 Days 2 marca, 2018
I SESSION | The New Global Role of China 2 Days 15 grudnia, 2017
INAUGURATION CEREMONY 2 Weeks 2 grudnia, 2017
TOP