Jan Wojciech Piekarski

Jan Wojciech Piekarski

Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

 

Ambasador  ad  personam.  Jest  absolwentem  Wydziału Prawa  Uniwersytetu  Warszawskiego  (1963)  i  studiów podyplomowych: Studium Afrykanistycznego UW (1964-1966)  oraz  Studium  Służby  Zagranicznej  Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1983-1984). W swojej wieloletniej karierze dyplomatycznej pełnił wiele funkcji  (wicedyrektora,  dyrektora  departamentu  i dyrektora  generalnego)  w  Ministerstwie  Spraw Zagranicznych,  zajmując  się  problematyką  stosunków  z państwami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1994  –  1997  był  szefem  Protokołu  Dyplomatycznego MSZ,  organizował  wizyty  (przyjazdowe  i  wyjazdowe)  państwowe,  oficjalne  i  robocze Prezydentów L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego. Za granicą pełnił m.in. funkcje I sekretarza ambasady w Iranie (1977-1981), ambasadora w Pakistanie (1984-1989), szefa sekcji interesów amerykańskich w Iraku (1991-1994), ambasadora w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002), a także w Państwie Izrael (2003-2006).

Tylko w ostatnich dwóch latach wykładał zagadnienia protokołu dyplomatycznego, prawa dyplomatycznego  i  konsularnego  oraz  problematykę  Bliskiego  Wschodu  na  studiach podyplomowych SGH w Warszawie, UAM w Poznaniu, Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w  Gdyni,  Wyższej  Szkole  Bankowej  w  Toruniu,  Wyższej  Szkole  Cła  i  Logistyki  w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej PISM, Europejskiej Akademii Dyplomacji. Publikacje:  1.  „Protokół  dyplomatyczny  i  dobre  obyczaje”  –  C.Ikanowicz,  J.W.Piekarski Oficyna  Wydawnicza  Szkoły  Głównej  Handlowej  Warszawa  2009;  VII  wydanie.2. „Niezbędnik  protokolarny  i  dyplomatyczny,  czyli  co  o  tych  sprawach  powinni  wiedzieć politycy, dziennikarze i obywatele” – J.W.Piekarski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Other Events

ID Event Name Duration Start Date
INAUGURATION CEREMONY 2 Hours 2 grudnia, 2018
VII SESSION | Diplomacy in practice 2 Days 11 maja, 2018
IV SESSION | Leadership in Public Administration 2 Days 2 marca, 2018
I SESSION | The New Global Role of China 2 Days 15 grudnia, 2017
INAUGURATION CEREMONY 2 Weeks 2 grudnia, 2017

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP