Jarosław Ćwiek-Karpowicz

Jarosław Ćwiek-Karpowicz

Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim

Kierownik Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Adiunkt w Zakładzie Badań Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych UW. We wcześniejszych latach koordynator programu ds. Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Studiował nauki polityczne na uniwersytetach w Warszawie, Moskwie i Strasbourgu.

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP