Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009 - 2012), Premier RP (1997 – 2001)

 

Urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim.

Po zdaniu w 1957 r. matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1963 r. Wtedy też rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Pracę doktorską obronił w 1969 r. W latach 70 Jerzy Buzek poświęcił się działalności naukowej. W 1971 r. odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. W następnej dekadzie rozpoczął pracę naukową z dziedziny ochrony środowiska. Był cenionym wykładowcą na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a później na Politechnice Opolskiej.Sukcesy w działalności naukowej i dydaktycznej zostały docenione przyznaniem Jerzemu Buzkowi tytułu profesora nauk technicznych.

We wrześniu 1980 r. Jerzy Buzek rozpoczął działalność w „Solidarności”. Został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku. Latem 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”. Jego znaczenie w związku systematycznie rosło. Przewodził IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. uniknął internowania. Przeszedł do działalności podziemnej. Wydawał nielegalny powielaczowy biuletyn „S”, którego pierwszy numer ukazał się już w styczniu 1982 r.  Do przerwania działalności w 1987 r. skłoniła go ciężka choroba córki Agaty. Po zwycięstwie „Solidarności” w 1989 r. zajął się pracą naukową w pełnym wymiarze.
Pod koniec lat ’90 zainicjował doroczny konkurs Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. W latach 2002-2004 piastował funkcję prorektora ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jest założycielem Polonijnej Szkoły Dyplomacji i Fundacji na Rzecz Rodziny.

 W lutym 1997 roku został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS. Opracowany wtedy program AWS stał się jednym z głównych elementów zwycięskiej kampanii wyborczej do Sejmu tego ugrupowania. Jerzy Buzek zaś został wybrany na posła do Sejmu RP III kadencji i następnie nominowany przez AWS na Prezesa Rady Ministrów.Zaprzysiężenie rządu Jerzego Buzka odbyło się 31 października. Funkcję premiera sprawował przez pełną kadencję, do 19.10.2001 r. Wprowadził Polskę do NATO i negocjował warunki przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.Koalicyjny rząd Jerzego Buzka podjął się jednego z największych wysiłków reformatorskich w Polsce po 1989 roku. Zainicjował i przeprowadził reformy: samorządową, reformę systemu emerytalnego, służby zdrowia, oświaty oraz górnictwa.
Jako premier RP Jerzy Buzek zainicjował również stworzenie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, którego priorytetem jest przekształcenie Oświęcimia w międzynarodowe centrum edukacji o prawach człowieka. Kontynuuje tę inicjatywę do dziś. Przyczynił się do powstania Akademii Oświęcimskiej, która wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim przygotowuje projekt edukacyjny Szkoła Kultury i Praw Człowieka im. Pawła Włodkowica.
Jako pierwszy premier RP, wraz z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, wziął udział w Marszu Żywych z Auschwitz do bramy Birkenau w 1998 roku, dając tym samym impuls do rozwoju tej wyjątkowej inicjatywy.
W styczniu 1999 roku został przewodniczącym partii Ruch Społeczny AWS. Przegrane jesienią 2001 r. przez AWS wybory parlamentarne spowodowały wycofanie się Jerzego Buzka z czynnej polityki na okres kilku kolejnych lat.

W 2004 roku wygrał wybory na posła do Parlamentu Europejskiego, uzyskując najlepszy wynik w Polsce.W Brukseli ostro wziął się do pracy. Został wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego. Reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju 2007-2013, a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do kilku delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisji Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina, Delegacji Stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.Jego zaangażowanie i kompetencje zostały wielokrotnie docenione. W 2006 r. otrzymał tytuł „Eurodeputowany 2006” w kategorii badania naukowe i technologie. Jest on przyznawany przez brukselski dwutygodnik „Parliament Magazine”. Do tego doszła nagroda „Biały Węgiel 2006”, przyznawana przez Polskich Inżynierów.W roku 2008 w rankingach tygodnika „Wprost” i dziennika „Rzeczypospolita” został uznany za najlepszego polskiego eurodeputowanego.W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy ze Śląska oddali na niego niemalże 400 tys. głosów. W ten sposób po raz kolejny osiągnął najlepszy wynik wyborczy w Polsce.

Osobowość i kompetencje Jerzego Buzka wsparte wcześniejszym doświadczeniem nabytym w czasie sprawowania funkcji premiera polskiego rządu i podczas działalności opozycyjnej sprawiły, że 14 lipca 2009 został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zdobył wówczas 555 z 644 oddanych ważnych głosów – było to największe poparcie, jakie uzyskał przewodniczący PE od 1979 r., czyli od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich. Został pierwszym przewodniczącym pochodzącym z nowych państw członkowskich Unii. W przemówieniu programowym przedstawił priorytety swojego mandatu: promowanie idei europejskiej wspólnoty energetycznej, promocja demokracji i obrona praw człowieka, wzmacnianie współpracy z sąsiadami UE na wschodzie i na południu Europy, zwiększenie roli UE w wielobiegunowym świecie, wieloletni budżet UE na miarę potrzeb i ambicji rozszerzonej Unii, przygotowanie Parlamentu Europejskiego do odgrywania większej roli po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP