fbpx

Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009 - 2012), Premier RP (1997 – 2001)

 

Urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim.

Po zdaniu w 1957 r. matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1963 r. Wtedy też rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Pracę doktorską obronił w 1969 r. W latach 70 Jerzy Buzek poświęcił się działalności naukowej. W 1971 r. odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. W następnej dekadzie rozpoczął pracę naukową z dziedziny ochrony środowiska. Był cenionym wykładowcą na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a później na Politechnice Opolskiej.Sukcesy w działalności naukowej i dydaktycznej zostały docenione przyznaniem Jerzemu Buzkowi tytułu profesora nauk technicznych.

We wrześniu 1980 r. Jerzy Buzek rozpoczął działalność w “Solidarności”. Został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku. Latem 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów “Solidarności”. Jego znaczenie w związku systematycznie rosło. Przewodził IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ “Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. uniknął internowania. Przeszedł do działalności podziemnej. Wydawał nielegalny powielaczowy biuletyn “S”, którego pierwszy numer ukazał się już w styczniu 1982 r.  Do przerwania działalności w 1987 r. skłoniła go ciężka choroba córki Agaty. Po zwycięstwie “Solidarności” w 1989 r. zajął się pracą naukową w pełnym wymiarze.
Pod koniec lat ’90 zainicjował doroczny konkurs Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. W latach 2002-2004 piastował funkcję prorektora ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jest założycielem Polonijnej Szkoły Dyplomacji i Fundacji na Rzecz Rodziny.

 W lutym 1997 roku został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS. Opracowany wtedy program AWS stał się jednym z głównych elementów zwycięskiej kampanii wyborczej do Sejmu tego ugrupowania. Jerzy Buzek zaś został wybrany na posła do Sejmu RP III kadencji i następnie nominowany przez AWS na Prezesa Rady Ministrów.Zaprzysiężenie rządu Jerzego Buzka odbyło się 31 października. Funkcję premiera sprawował przez pełną kadencję, do 19.10.2001 r. Wprowadził Polskę do NATO i negocjował warunki przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.Koalicyjny rząd Jerzego Buzka podjął się jednego z największych wysiłków reformatorskich w Polsce po 1989 roku. Zainicjował i przeprowadził reformy: samorządową, reformę systemu emerytalnego, służby zdrowia, oświaty oraz górnictwa.
Jako premier RP Jerzy Buzek zainicjował również stworzenie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, którego priorytetem jest przekształcenie Oświęcimia w międzynarodowe centrum edukacji o prawach człowieka. Kontynuuje tę inicjatywę do dziś. Przyczynił się do powstania Akademii Oświęcimskiej, która wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim przygotowuje projekt edukacyjny Szkoła Kultury i Praw Człowieka im. Pawła Włodkowica.
Jako pierwszy premier RP, wraz z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, wziął udział w Marszu Żywych z Auschwitz do bramy Birkenau w 1998 roku, dając tym samym impuls do rozwoju tej wyjątkowej inicjatywy.
W styczniu 1999 roku został przewodniczącym partii Ruch Społeczny AWS. Przegrane jesienią 2001 r. przez AWS wybory parlamentarne spowodowały wycofanie się Jerzego Buzka z czynnej polityki na okres kilku kolejnych lat.

W 2004 roku wygrał wybory na posła do Parlamentu Europejskiego, uzyskując najlepszy wynik w Polsce.W Brukseli ostro wziął się do pracy. Został wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego. Reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju 2007-2013, a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do kilku delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisji Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina, Delegacji Stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.Jego zaangażowanie i kompetencje zostały wielokrotnie docenione. W 2006 r. otrzymał tytuł “Eurodeputowany 2006” w kategorii badania naukowe i technologie. Jest on przyznawany przez brukselski dwutygodnik “Parliament Magazine”. Do tego doszła nagroda “Biały Węgiel 2006”, przyznawana przez Polskich Inżynierów.W roku 2008 w rankingach tygodnika “Wprost” i dziennika “Rzeczypospolita” został uznany za najlepszego polskiego eurodeputowanego.W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy ze Śląska oddali na niego niemalże 400 tys. głosów. W ten sposób po raz kolejny osiągnął najlepszy wynik wyborczy w Polsce.

Osobowość i kompetencje Jerzego Buzka wsparte wcześniejszym doświadczeniem nabytym w czasie sprawowania funkcji premiera polskiego rządu i podczas działalności opozycyjnej sprawiły, że 14 lipca 2009 został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zdobył wówczas 555 z 644 oddanych ważnych głosów – było to największe poparcie, jakie uzyskał przewodniczący PE od 1979 r., czyli od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich. Został pierwszym przewodniczącym pochodzącym z nowych państw członkowskich Unii. W przemówieniu programowym przedstawił priorytety swojego mandatu: promowanie idei europejskiej wspólnoty energetycznej, promocja demokracji i obrona praw człowieka, wzmacnianie współpracy z sąsiadami UE na wschodzie i na południu Europy, zwiększenie roli UE w wielobiegunowym świecie, wieloletni budżet UE na miarę potrzeb i ambicji rozszerzonej Unii, przygotowanie Parlamentu Europejskiego do odgrywania większej roli po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

TOP