fbpx

Kamil Łukasz Mazurek

Kamil Łukasz Mazurek

FKP Research Fellow

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na UW. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym i obronnością.

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, obronnością, przemysłem i rynkiem zbrojeniowym oraz systemem instytucjonalnym UE.Kamil Łukasz Mazurek jest magistrem nauk politycznych i absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz autorem kilkunastu publikacji naukowych. Studiował także na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. Jego rozprawa doktorska dotyczy konsolidacji przemysłu i integracji rynku zbrojeniowego w Europie a szersze zainteresowania naukowe odnoszą się do bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności państw, systemu instytucjonalnego UE, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i obszarze poradzieckim oraz metodologii badań. Poprzednio zatrudniony w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

TOP