Kamil Łukasz Mazurek

Kamil Łukasz Mazurek

FKP Research Fellow

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na UW. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym i obronnością.

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, obronnością, przemysłem i rynkiem zbrojeniowym oraz systemem instytucjonalnym UE.Kamil Łukasz Mazurek jest magistrem nauk politycznych i absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz autorem kilkunastu publikacji naukowych. Studiował także na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. Jego rozprawa doktorska dotyczy konsolidacji przemysłu i integracji rynku zbrojeniowego w Europie a szersze zainteresowania naukowe odnoszą się do bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności państw, systemu instytucjonalnego UE, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i obszarze poradzieckim oraz metodologii badań. Poprzednio zatrudniony w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP