Jan Wojciech Piekarski

Jan Wojciech Piekarski

Trener z zakresu protokołu dyplomatycznego UE.

Ambasador ad personam. Szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ (1994-97), I sekretarz Ambasady RP w Iranie (1977-81), ambasador w Pakistanie, szef sekcji interesów amerykańskich w Iraku (1991-94), ambasador w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002) oraz Państwie Izrael (2003-06). Wykładowca i autor podręczników z zakresu protokłu dyplomatycznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Medalem Zasługi Departamentu Stanu. Member of the EAD Council of Ambassadors.

Other Events

ID Event Name Duration Start Date
VII ZJAZD | 20 – 22 MAJA 2016 2 Days Maj 20, 2016