Piotr A. Świtalski

Piotr A. Świtalski

Ambasador UE w Armenii (od 2015)

 

Piotr A. Świtalski (ur. w 1957 r.) jest zawodowym dyplomatą w randze ambasadora tytularnego. Od września 2015 r. sprawuje funkcję szefa delegacji Unii Europejskiej w Armenii w randze i z tytułem ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego. Był m.in. wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki (2005 r.), stałym przedstawicielem RP przy Radzie Europy (2005-2010), dyrektorem planowania politycznego w Sekretariacie Rady Europy w Strasburgu (2010-2014), dyrektorem departamentu strategii i planowania MSZ RP (2002-2005), dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ RP (2015). Był starszym doradcą dyplomatycznym Sekretarza Generalnego OBWE (1993-1996). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i w Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). Jest doktorem nauk humanistycznych. Jest autorem wielu artykułów naukowych i pięciu książek o polityce międzynarodowej.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP