Julian Sutor

Julian Sutor

Ambasador tytularny

Julian Sutor, ambasador tytularny, doktor habilitowany nauk prawnych, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia MSZ uczestniczył w wielu negocjacjach i konferencjach międzynarodowych. Łączył pracę zawodową z dydaktyczną i publicystyczną, wykładając na wyższych uczelniach i instytucjach administracji rządowej. Autor cenionych podręczników i prac naukowych z dziedziny dyplomacji. Członek Rady Ambasadorów EAD.