Vaira Vīķe-Freiberga

Vaira Vīķe-Freiberga

Prezydent Łotwy (1999 – 2007)

 

Dr Vaira Vike – Freiberga – Przewodnicząca Klubu Madryckiego i była prezydent Łotwy (1999 – 2007). Pełniła kluczową role w procesie integracji europejskiej i euroatlantyckiej Łotwy. W 2005 roku została wybrana Specjalnym Wysłannikiem ONZ ds. reformy ONZ, a w 2006 roku była oficjalnym kandydatem w wyborach na Sekretarza Generalnego ONZ. Od 2007 roku, udziela się jako wykładowca oraz ekspert w dziedzinie demokracji, kwestii społecznych, europejskiego dialogu historycznego, bezpieczeństwa oraz obrony.

W 2007 roku objęła stanowisko wiceprzewodniczącej Grupy Mędrców – organu doradczego Unii Europejskiej. W latach, debatującego nad przyszłością UE. W latach 2011 – 2012 piastowała urząd przewodniczącej Grupy wysokiego szczebla ds. wolności i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej. Od 2014 roku jest przewodniczącą Klubu Madryckiego, który skupia 100 demokratycznie wybranych byłych szefów państw i rządów. Obecnie jest członkiem dwóch grup wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa i obrony w Europie.

Zmuszona do opuszczenia kraju jako dziecko, w 1945 Vaira rozpoczęła naukę w obozie dla uchodźców w Niemczech, kontynuowała naukę w Maroku, by następnie otrzymać tytuł magistra na Uniwersytecie w Toronto, oraz tytuł doktora w naukach psychologii eksperymentalnej (1965) Uniwersytetu McGill w Montrealu. Wróciła do ojczyzny w 1998 roku, aby kierować Instytutem Łotewskim. Rok później została wybrana na prezydenta Łotwy przez parlament łotewski.  W 2003 wybrana na drugą kadencję.

Doktor Vike – Freiberga jest członkiem 31 międzynarodowych organizacji, w tym Funduszu Powierniczego Międzynarodowego Trybunału Karnego i Rady Europejskiej Stosunków Zewnętrznych a także 5 uczelni. Otrzymała 34 ordery zasług oraz 19 doktoratów honoris causa, jak również wiele nagród i wyróżnień, w tym w 2005 roku nagrodę Hannah-Arendt za political thinking oraz w 2013 nagrodę Rycerz Wolności przyznawaną przez Fundację Kazimierza Pułaskiego.

Opublikowała 15 książek, i jest autorem około 200 artykułów, raportów oraz materiałów audiowizualnych.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP