Nagroda Alumn Roku 2016 przyznana

Nagroda Alumn Roku 2016 przyznana

W dniu 3 grudnia Europejska Akademia Dyplomacji, przyznała, po raz kolejny, wyróżnienia dla najlepszych absolwentów. W tym roku, w uznaniu osiągnięć zawodych i zaangażowania społecznego nagrodę otrzymali Weronika Grishel (Polska), Ziya Guliyev (Azerbejdżan) oraz Lahoucine Khabid (Maroko).

Nagroda przyznanawana jest corocznie absolwentom wyłonionych przez nominacje społeczności alumnów EAD liczącej ponad 5000 absolwentów, w uznaniu ich osiągnięć akademickich, zawodowych oraz zaangażowania w działalność społeczną i charytatywną.