Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,  KRS: 0000289736, („Fundacja”) w celu przesyłania na podany adres email newslettera zawierającego informacje o bieżącej działalności oraz nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez EAD.

Zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w poszczególnych, wskazanych wyżej celach, są od siebie niezależne i wyrażane są odrębnie. Każda z odrębnych zgód jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach newslettera jest dostępna tutaj.