O AMD

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowującym przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duchu odpowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin  zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Specjalizacje

Polska Służba Zagraniczna

Praca w MSZ

International Organizations

International Security

Dlaczego warto do nas dołączyć?  

Unikatowa metodologia: Przez ostatnie dwanaście edycji AMD rozwijamy i doskonalimy nasze techniki nauczania. Wyjątkowość naszego podejścia polega na nacisku na rozwój umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym uczestników naszego programu. Opierając się na tych założeniach, AMD stanowi mieszankę teorii i praktyki. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, których nie mogą zaoferować inne placówki edukacyjne.

Najwyższa jakość nauczania: Wśród wykładowców AMD znajdziemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jak dotąd mieliśmy przyjemność gościć byłych premierów, prezydentów, ministrów spraw zagranicznych a także ponad 70 ambasadorów akredytowanych w Polsce, dzięki czemu zapewniamy uczestnikom bezpośredni kontakt oraz możliwość uczenia się od praktyków. Akademia Młodych Dyplomatów oferuje najwyższy poziom edukacji, potwierdzony akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Możemy również poszczycić się wybitnym gronem wykładowców z Polski i zagranicy.

Wyjątkowy profil uczestnika AMD: W trakcie rekrutacji szczególną uwagę zwracamy uwagę na otwarty umysł na świat, zaangażowanie w działalność społeczną, jak również na rozwój naukowy oraz zawodowy. Dzięki Akademii uczestnicy mają niespotykaną okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, planach na przyszłość i celach. Dzięki przyjaznej atmosferze AMD sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi i kontaktów, nie tylko przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, lecz również przeradzających się w wieloletnie przyjaźnie.

Otwartość i współpraca: Koordynatorzy AMD są otwarci na wszelkie oferty współpracy, zarówno w trakcie programu, jak i po jego zakończeniu. Wspieramy naszych studentów w ich inicjatywach, konferencjach oraz innych działaniach. Kontakt w naszymi absolwentami podtrzymujemy dzięki Klubowi Alumnów.

Pomoc w rozwoju kariery: Europejska Akademia Dyplomacji wspiera rozwój karier naukowych i zawodowych uczestników AMD. Uczestniczymy w programach wymian, wystawiamy rekomendacje oraz obejmujemy patronatem wydarzenia organizowane przez naszych studentów. Ponadto, do dyspozycji naszych uczestników jest również Biuro Karier z ofertami pracy i staży w środowisku międzynarodowym.

Profil uczestnika AMD

By zapewnić najwyższy poziom uczestników, kierownictwo EAD przygotowało, w konsultacji z Radą Ambasadorów, stałymi wykładowcami oraz Klubem Alumnów, profil idealnego kadydata. Profil ten jest oparty na wartościach Europejskiej Akademii Dyplomacji i zawiera:

Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Spełnienie warunków powyższego profilu jest podstawą wyboru wniosków przez Komisję Rekrutacyjną AMD. Idealny uczestnik to osoba charakteryzująca się aktywnością i zaangażowaniem w każdym z tych obszarów. Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów muszą być zmotywowani do świadomego i odważnego dążenia do rozwijania umiejętności przydatnych w ich przyszłości.

Warunki formalne:

Ukończone 20 lat

Dyplom ukończenia uczelni lub aktualny status studenta

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1

Informacje o programie

Program zawiera:

 • 7 trzydniowych zjazdów w Warszawie;

 • 1 trzydniową sesję studyjną w Krakowie (zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa EAD);

 • uroczystą inaugurację z udziałem gości specjalnych. Szczegółowy program pojawi się w późniejszym terminie.

 • 70 godzin warsztatów i zajęć praktycznych;

 • wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji;

Program nie pokrywa:

 • wyżywienia i zakwaterowania w Warszawie;

 • kosztów uzyskania wizy, ubezpieczenia oraz transportu.

Koszt

 • 3980 zł (płatność jednorazowa)

 • 4060 zł (płatność w 2 ratach)

Wymagania:

 • spełnienie warunków opisanych w profilu studenta;

 • ukończone 20 lat;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1);

 • posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub status studenta;

 • akceptacja regulaminu AMD.

 

 

AMD15 Harmonogram*

   • grudzień 2018 – Inauguracja;

   • 14 – 16.12.2018 – I zjazd;

   • 18 – 20.01.2019 – II zjazd – sesja studyjna w Krakowie;

   • 15 – 17.02.2019 – III zjazd;

   • 15 – 17 .03.2019 – IV zjazd ;

   • 12 – 14.04.2019 – I zjazd – sesja warsztatowa;

   • 10 – 12.05.2019 – VI zjazd;

   • 7 – 9.06.2019 – VII zjazd;

   • 28 – 30.06.2019 – VIII zjazd.

  • *Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.

Wykładowcy AMD

Jacek Bartosiak

Director of Wargaming Studies and Simulations at Pulaski Foundation

Mary Robinson

President of Ireland (1990-1997) and United Nations High Commissioner for Human Rights (1997-2002).

Radosław Sikorski

Marshal of the Polish Sejm (2014- 2015) and Minister of Foreign Affairs of Poland (2007-2014)

Mona Shair

Founder & CEO, Key2advance, Germany

Urszula Gacek

Member of the Polish Senate (2005- 2007) and Member of the European Parliament (2007-2011)

Jan Wojciech Piekarski

Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

Adam Jarczyński

Director of the Polish Academy of Public Relations and the Polish Academy of Protocol and Etiquette.

Jason Worlledge

Community of Democracies. Governing Council Coordinator