Ostatnia sesja XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów

Ostatnia sesja XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów

W dniach 3-5 czerwca odbyła się ostatnia, ósma sesja XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów. W piątkowym seminarium zatytułowanym “Geopolitics and Democracy in the Post-Soviet area” Jacek Bartosiak i Zbigniew Pisarski z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) omówili szereg zagadnień związanych z geopolitycznym znaczeniem obszaru postradzieckiego. Eksperci FKP podzielili się swoją wiedzą na temat konceptu siły Rosji jako imperium lądowego w opozycji do potęg morskich, jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, jak również zagłębili się w znaczenie rosyjskiego dążenia do słabej Unii. W czasie dyskusji poruszono również wiele innych zagadnień, włączając w to pytania zadane Jackowi Bartosiakowi przez słuchaczy AMD, m.in. zmiany w strukturze demograficznej Rosji, możliwość wpływania na Rosjan przez sport (zwłaszcza piłkę nożną), rolę Watykanu we współczesnej wielkiej grze, jak również przyszłości Ukrainy.

W sobotę uczestnicy AMD wzięli udział w ostatnich warsztatach, po których pisali egzamin końcowy.

To była już ostatnia sesja dwunastej edycji AMD. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś dołączyć do kolejnej edycji, zapraszamy do zapoznania się z zakładką “Akademia Młodych Dyplomatów” na naszej stronie internetowej lub skontaktowania się z koordynatorką programu, p. Małgorzatą Zawadzką (mzawadzka@diplomats.pl).