I sesja Western Balkans Anti-corruption Forum

I sesja Western Balkans Anti-corruption Forum

I sesja Western Balkans Anti-corruption Forum rozpoczęła się właśnie w Belgradzie. Program, organizowany przez Wyszehradzką Szkołę Nauk Politycznych, wspólny projekt Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Radę Europy, we współpracy z Belgrade Fund for Political Excellence, adresowany jest do uczestników i ekspertów z krajów bałkańskich oraz Grupy Wyszehradzkiej. Warsztaty poświęcone są zwalczaniu korupcji, dobrym praktykom i możliwym rozwiązaniom. Druga sesja odbędzie się w lipcu w Warszawie natomiast podsumowaniem będzie seria spotkań otwartych zorganizowanych w 6 bałkańskich stolicach.
Projekt jest wspierany przez Radę Europy oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.