Specjalizacje AMD są zaprojektowane tak, by odpowiadać na potrzeby uczestników z różnymi zainteresowaniami. Celem warsztatów danej specjalizacji jest przygotowanie uczestników do wybranej kariery zawodowej.

Europaflagge

Ta ścieżka jest przeznaczona dla uczestników zainteresowanych karierą w instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych.

 

Przewidziane Laboratoria Umiejętności:

 • Proces decyzyjny w UE

 • Praca w UE

 • Wprowadzenie do Systemów Bezpieczeństwa – ONZ

 • Międzynarodowa Pomoc Humanitarna

 • Praca w Wielostronnych Organizacjach (NATO)

 • Międzynarodowe Wielostronne Negocjacje

 • E-dyplomacja

 • Protokół Dyplomatyczny i Korespondencja

 • Savoir-vivre

 • Wystąpienia Publiczne

 • Dyplomacja Publiczna

Proszę mieć na uwadze, że program tej ścieżki może zostać zmodyfikowany

Praca w MSZ

Ta ścieżka jest przeznaczona dla uczestników zainteresowanych ubieganiem się o aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tej specjalizacji, uczestnicy poznają szczegółową strukturę polskiego MSZ, codzienne obowiązki dyplomaty i realizację procesu zadań dyplomacji publicznej.

 

Przewidziane Laboratoria Umiejętności:

 • Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

 • Dyplomacja Publiczna

 • Marka Narodowa

 • Protokół Dyplomatyczny i Korespondencja

 • Savoir-vivre

 • Wystąpienia publiczne

 • Negocjacje

 • Praca z Mediami

 • E-dyplomacja

 • Komunikacja Międzykulturowa

 

Proszę mieć na uwadze, że program tej ścieżki może zostać zmodyfikowany.

b021121ci
20th November 2002
NATO Summit Meeting in Prague, Czech Republic
North Atlantic Council Meeting at the level of Heads of State and Government.
North Atlantic Council Meeting with Invitees at the level of Heads of State and Government.
- General View

Ta ścieżka została zaprojektowana, by umożliwić uczestnikom zrozumienie najważniejszych trendów bezpieczeństwa międzynarodowego. Przez cały okres trwania Programu uczestnicy poznają główne koncepcje, teorie i zdobędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednocześnie, nauczą się wykorzystywać nabyte umiejętności i doświadczenie w praktyce. Jest to idealna ścieżka dla uczestników, którzy chcą rozwijać swoją karierę w ośrodkach analitycznych, instytucjach rządowych, administracji publicznej, wojsku, sektorze zbrojeniowym, przemyśle obronnym, służbach bezpieczeństwa, organizacjach międzynarodowych.

 

Przewidziane Laboratoria Umiejętności:

 • Wprowadzenie do Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 • NATO i Patrolowanie Przestrzeni Powietrznej

 • ONZ, NATO i UE – zarządzenie kryzysowe

 • Protokół dyplomatyczny i Korespondencja

 • Negocjacje i Rozwiązywanie Konfliktów

 • Asymetryczne Zagrożenia i Terroryzm

 • Dyplomacja Publiczna

 • Savoir-vivre

 • NATO po Szczycie w Warszawie

 • Bezpieczeństwo Energetyczne

 • Przemowy Publiczne

Proszę mieć na uwadze, że program tej ścieżki może zostać zmodyfikowany.