Sprawozdania

Sprawozdania

Zarejestrowana w 2007 roku, Europejska Akademia Dyplomacji jest Fundacją działającą na podstawie przepisów prawa polskiego (KRS 0000289736, NIP: 951-22-32-356, REGON: 141166116) oraz Statutu Fundacji.

STATUT DO POBRANIA TU.

EAD jest instytucją apolityczną i nie związaną z żadnym wyznaniem. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku – osiągany dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych. Główne źródła finansowania Europejskiej Akademii Dyplomacji to: opłaty z tytułu czesnego za programy, dotacje i granty celowe, sponsoring oraz inne usługi (w tym za szkolenia dyplomatyczne i językowe).

Jesteśmy dumni mogąc, dzięki osiąganym dochodom, zapewnić co roku coraz większą liczbę pełnych stypendiów naukowych.

Dziękujemy naszym Grantodawcom i Partnerom, w szczególności: Radzie Europy, Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim, Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji PZU, National Endowment for Democracy.

Year 2023

Financial Report 2023

2023 Download in PDF

Annual Report 2023

2023 Download in PDF

Year 2022

Financial Report 2022

2022 Download in PDF

Annual Report 2022

2022 Download in PDF

Year 2021

Financial Report 2021

2021 Download in PDF

Annual Report 2021

2021 Download in PDF

Year 2020

Financial Report 2020

2020 Download in PDF

Annual Report 2020

2020 Download in PDF

Year 2019

Financial Report 2019

2019 Download in PDF

Annual Report 2019

2019 Download in PDF

Year 2018

Financial Report 2018

2018 Download in PDF

Annual Report 2018

2018 Download in PDF

Year 2017

Financial Report 2017

2017 Download in PDF

Annual Report 2017

2017 Download in PDF

Year 2016

Financial Report 2016

2016 Download in PDF

Annual Report 2016

2016 Download in PDF

Year 2015

Financial Report 2015

2015 Download in PDF

Annual Report 2015

2015 Download in PDF

Year 2014

Financial Report 2014

2014 Download in PDF

Annual Report 2014

2014 Download in PDF

Year 2013

Financial Report 2013

2013 Download in PDF

Annual Report 2013

2013 Download in PDF

Year 2012

Financial Report 2012

2012 Download in PDF

Annual Report 2012

2012 Download in PDF