Sprawozdania

Sprawozdania

Zarejestrowana w 2007 roku, Europejska Akademia Dyplomacji jest Fundacją działającą na podstawie przepisów prawa polskiego (KRS 0000289736, NIP: 951-22-32-356, REGON: 141166116) oraz Statutu Fundacji.

STATUT DO POBRANIA TU.

EAD jest instytucją apolityczną i nie związaną z żadnym wyznaniem. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku – osiągany dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych. Główne źródła finansowania Europejskiej Akademii Dyplomacji to: opłaty z tytułu czesnego za programy, dotacje i granty celowe, sponsoring oraz inne usługi (w tym za szkolenia dyplomatyczne i językowe).

Jesteśmy dumni mogąc, dzięki osiąganym dochodom, zapewnić co roku coraz większą liczbę pełnych stypendiów naukowych.

Dziękujemy naszym Grantodawcom i Partnerom, w szczególności: Radzie Europy, Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim, Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji PZU, National Endowment for Democracy.