Stypendia FKP

Stypendia FKP

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla najlepszych kandydatów do XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ufundowała 5 stypendiów dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów. Akademia Młodych Dyplomatów jest pierwszym w Polsce, unikatowym programem dyplomatycznym, przygotowującym studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów do rekrutacji do polskiej służby zagranicznej, polskiej służby cywilnej oraz instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki. Status studenta wymagany jest co najmniej do grudnia 2016 r. Osoby ubiegające się o stypendium FKP w XIII edycji AMD w ramach drugiej tury naboru powinny do 20 czerwca 2016 roku: 1. wypełnić formularz rejestracyjny do AMD. 2. nadesłać następujące dokumenty: – wniosek o przyznanie stypendium wraz z uzasdnieniem, – CV (ze zdjęciem), – średnia ocen za semestr letni roku akademickiego 2015/2016 (potwierdzona pieczęcią uczelni i podpisem upoważnionej osoby), – 2 listy polecające (w tym jeden od wykładowcy z uczelni). Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Europejska Akademia Dyplomacji ul. Oleandrów 6 00-629 Warszawa z dopiskiem „stypendia FKP” Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.