O Klubie Alumna

O Klubie Alumna

Klub Alumna EAD – tworzymy globalną sieć kontaktów dla wyjątkowych młodych liderów, którzy podzielają wartości EAD!

Celem Klubu Alumna EAD jest wzmacnianie i wspieranie rozwoju sieci kontaktów absolwentów EAD – młodych liderów z potencjałem w oparciu o osobiste i zawodowe relacje nawiązane podczas jednego z programów EAD. Klub wspiera misję EAD – kształtowanie nowego pokolenia światłych liderów, rozumiejących potrzebę dialogu i opartym na szacunku, współodpowiedzialności i zaangażowaniu etycznym – poprzez organizację wydarzeń zamkniętych, otwartych dla publiczności konferencji i dorocznych Zajazdów Alumnów.

Klub Alumna jest animowany przez lokalnych koordynatorów, nadzorowanych przez Zarząd EAD. Koordynatorzy regionalni są jednocześnie członkami Rady Doradczej Klubu Alumna, która spotyka się dwa razy do roku z Zarządem by przedyskutować promocję dalszego zaangażowania społeczności alumnów oraz ocenić działalność EAD i długoterminową strategię rozwoju.

Członkowie Klubu spotykają się na dorocznych Zjazdach Klubu Alumna, polskiego Forum Młodych Dyplomatów oraz ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Korzyści

  • Dostęp do sieci ponad 1000 zarejestrowanych Alumnów
  • 10% rabatu na wszystkie szkolenia EAD
  • Zaproszenia na zamknięte wydarzenia organizowane przez EAD, m.in. Zjazd Alumnów.

Dowiedz się więcej na temat wydarzeń organizowanych przez Klub Alumna wysyłając  wiadomość do  koordynatora lub zarejestruj się w Klubie Alumna jeszcze dzisiaj!