Zostań partnerem

Lut
12

Media

EAD służy dziennikarzom pomocą w kontaktach i konsultacjach z naszymi trenerami, gośćmi oraz ekspertami z szeroko pojętej dziedziny stosunków międzynarodowych, dyplomacji, protokołu dyplomatycznego i wielu innych. EAD poszukuje także partnerów medialnych zainteresowanych współpracą przy organizowanych przez nas konferencjach, wydarzeniach i warsztatach. Od partnerów medialnych oczekujemy publikacji informacji i relacji z naszych wydarzeń. W zamian oferujemy rozpowszechnianie informacji graficznej partnerów w materiałach konferencyjnych i szkoleniow0-warsztatowych, mediach społecznościowych. Przedstawicieli zinteresowanych mediów zapraszamy do kontaktu z Kierowniczką Biura, p. Joanną Urbanek, jurbanek@diplomats.pl.

DETAIL
Lut
12

Sektor prywatny

W EAD wierzymy, że nikt nie rodzi się przywódcą, przywódcą się zostaje. Realizując misję wykształcenia nowego pokolenia międzynarodowych liderów poszukujemy partnerów biznesowych gotowych ufundować stypendia dla najbardziej obiecujących uczestników, zwłaszcza z regionów przechodzących transformację: Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich, Rosji, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu. EAD aktywnie współpracuje z partnerami biznesowymi w celu utworzenia indywidualnych i grupowych funduszy stypendialnych. Partnerzy zaangażowani w nasz projekt stypendialny: mogą nadać imię ufundowanemu przez siebie programowi stypendialnemu adresowanemu do uczestników z krajów istotnych z punktu widzenia działalności biznesowej Fundatora. uczestniczą jako goście honorowi w szeregu prestiżowych wydarzeń organizowanych przez EAD. Są to m.in. ceremonia wręczenia nagrody Rycerz Wolności oraz Uroczysta Gala podczas Warsaw Security Forum. W przeszłości mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Valdasa Adamkusa, premiera Carla Bildta, profesora Władysława Bartoszewskiego, profesora Normana Daviesa, prezydenta Bronisława […]
DETAIL
Lut
12

Instytucje edukacyjne

Europejska Akademia Dyplomacji poszukuje partnerów, którzy podzielają nasze wartości i misję wspierania ustawicznego doskonalenia się i zdobywania nowych umiejętności. Jeżeli reprezentują Państwo instytucje edukacyjne EAD może wesprzeć Państwa misję przez: programy staży opracowane z myślą o Państwa studentach i ich potrzebach, które pozwolą im zdobyć cenne doświadczenie w sektorze pozarządowym oraz dyplomacji; współorganizowanie wykładów oraz warsztatów w ramach cyklu otwartych spotkań „Zawód dyplomata” adresowanego do wszystkich zainteresowanych studentów oraz innych członków społeczności akademickiej, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, zawodowych dyplomatów, ambasadorów oraz dziennikarzy; partnerstwo w przygotowaniu corocznej „Sesji wyjazdowej”, 3-dniowej konferencji otwartej dla publiczności, która jest częścią programu Akademii Młodych Dyplomatów. Jeżeli mają Państwo dalsze pytania, prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora EAD, p. Katarzyną Waksmundzką, kwaksmundzka@diplomats.pl.

DETAIL